Sökformulär

Ekonomiska kriser

Pengarna och viljan

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Miljövård, Ekonomiska kriser, Hållbar utveckling
Man ska tala med bönder på
bönders vis och med lärde män på latin, tyckte Erik Axel Karlfeldt.
Med beslutsfattare ska man av allt att döma tala i siffror.
På extremt kort tid har nu världens regeringar lagt
ända upp till 4 000 miljarder dollar på bordet för att rädda det ekonomiska systemet.
Det behövde inte föregås av årslånga diskussioner eller upprepade förhandlingar på FN-nivå. Det räckte med att bankerna skrek – och så cashade beslutsfattarna upp.

Möt krisen med sänkt arbetstid

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Genus och jämställdhet
Nyligen fick Statistiska centralbyrån ett uppdrag av regeringen att genomföra en ny grundlig undersökning av hur män och kvinnor fördelar sin tid och vilken typ av hushållsarbete de utför.
Kommer maktbalansen att ha rubbats något så att kvinnors omtalade dubbelarbete minskar? Tillåt mig gissa: Antagligen något. Men antagligen inte särskilt mycket. Avslöjandet i förra veckan att pappor endast tar ut ungefär en tredjedel av vårddagarna för sjuka barn ger något av en fingervisning.
Utvecklingen står rätt mycket och stampar.

Priskrisen i Nicaragua

Upphovsperson: Chavarría U., Erich
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Klassrelaterade frågor, Nicaragua, Livsmedelsförsörjning, Centralamerika
Under mina besök i norra Nicaragua, särskilt i Madrizregionen har jag upptäckt att köket står oanvänt i nästan hälften av hushållen även när det borde vara tid att förbereda mat för familjen. Detta är ingen tillfällighet då de avlägsna byarna i området tillhör de allra fattigaste områdena i Nicaragua. Många av invånarna lever på under två dollar om dagen vilket inte är tillräckligt för att uppfylla en människas basbehov, inte ens för att hålla borta hungern.

Solidaritet - inte välgörenhet

Upphovsperson: Ndlovu, Ntando
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Ekonomiska kriser, Internationell solidaritet, Zimbabwe, Politiska institutioner, Fattigdom, Livsmedelsförsörjning
Situationen i Zimbabwe är fortfarande osäker efter valen som hållits tidigare i år. I skrivande stund pågår samtal mellan regeringspartiet ZANU-PF och oppositionen MDC, men utgången
är fortfarande oviss.
En av Afrikagruppernas samarbetspartner i Zimbabwe, Edward Ndlovu Memorial Trust, berättar om sin syn på situationen.

WTO-kollapsen bäddar för bilaterala avtal

Upphovsperson: de Vylder, Stefan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Politiska institutioner, Imperialism, Liberalism, Handelsavtal, Ekonomiska kriser, Handel, Afrika, Ekonomiska institutioner
När WTO-förhandlingarna i den så kallade Doha-rundan kollapsade i slutet av juli 2008 var kommentatorerna snara att peka ut de ansvariga: USA, som inte ville minska sitt jordbruksstöd, och Indien och Kina som inte accepterade i-landsgruppens krav på drastiska tullsänkningar på industrivaror. Även EU, och inte minst det nuvarande ordförandelandet Frankrike, strulade.

Ökat våld vid försämrad ekonomi

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Ekonomiska kriser, Klassrelaterade frågor, Fattigdom, Sydafrika
Det hårdnar för sydafrikanen. Matpriserna och bensinen går upp, elen ransoneras och stiger kraftigt i pris, räntorna höjs och allt fler blir svartlistade av kreditinstituten.
Samtidigt växer högen med tidningsklipp om rasistiska handlingar på mitt skrivbord.

Krisen tvingade Kuba satsa på alternativ energi

Upphovspersoner: Andersson, Susanne | Zanzi, Rolando (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Kuba, Ekonomiska kriser, Miljö, Latinamerika, Jord, Miljö och ekologi
Sovjetunionens fall var ett hårt slag mot Kubas energiförsörjning. Landet, som tidigare köpt billig olja från Sovjet, tvingades börja utveckla alternativa energikällor.
"Kuba är, tillsammans med Brasilien, det land i Latinamerika som forskar mest på förnyelsebar energi" säger Rolando Zanzi, forskare i alternativ energi på KTH.

Sidor