Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Nytt 2023: Samtiliga nummer av tidskriften  Chilebulletinen har scannats in och publiceras här:
Chilebulletinen 1973-1991
 

Wadi Gaza – Den ekologiska utmaningen i Gazaremsan

Upphovsperson: Johansson, Nils
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Befolkningsfrågor, Palestina
Förlusten av och bristen på fundamentala naturområden kan på lång sikt bli ett lika stort problem för palestinierna som den instabila politiska och sociala situationen. Wadi Gaza är ett våtmarkslandskapi i centrala Gazaremsan som sedan 1970-talet har försämrats tack vare den kraftiga befolkningstillväxten. I slutet av 1990-talet inleddes en rad miljövårdande projekt som sedan utsatts för en rad motgångar.

Inlägg till Sveriges Afrikastrategi

Upphovspersoner: Lindström, Niklas | Björsson, Gabi | Afrikagrupperna
Utgivare: Afrikagrupperna
År: 2007
Ämnesord: Handelsavtal, Hälsa, Hiv/Aids, Fattigdom, Afrika, Internationellt bistånd, Matsäkerhet, Imperialism
Regeringen har avviserat en ny afrikastrategi för sitt biståndsarbete. Afrikagrupperna presenterar ett inlägg i denna debatt: Inlägget fokuserar på idén om en total liberalisering av handeln, Sveriges roll i EPA-förhandlingarna, synen på vad som är en ”sund ekonomisk politik”, analysen av anledningarna till den utbredda fattigdomen i Afrika och bristen på uppmärksamhet som tillägnats sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), samt hur TRIPS-avtalet i WTO har gett negativa effekter när det gäller tillgängligheten av bromsmediciner i fattiga länder.

Sidor