Sökformulär

Ekonomisk utveckling och tillväxt

Utmaningar och förändringar: Raul Castro i Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Blockader, USA, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Imperialism
Inför nationalförsamlingen talade president Raul Castro om landets ekonomiska problem. Till den globala ekonomiska och finanskrisen, som sänkt priserna på Kubas viktigaste exportprodukter och dragit ner turismen, kommer de enorma skador som förra årets tre orkaner orsakade. Men det finns också inhemska orsaker, byråkrati, ineffektivitet, brist på arbetskraft. Dock är problemen nu små jämfört med den ekonomiska krisen i början av 90-talet och nu är Kuba inte längre isolerat utan har det omfattande ALBA-samarbetet med Latinamerika

Ny skrift om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Naturresurser, Industri och industrialism, Arbetsmarknad, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Sida publicerade i september 2008 skriften Limping on three legs: The development problem of Timor-Leste av Mats Lundahl, professor vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm, verksam vid Institutet för närigslivsforskning och professor vid Örebro universitet.

Artikeln är en kort sammanfattning av skriften.

Kuba möter krisen

Upphovspersoner: Johansson, Oskar | Bergman, Inga Karin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar
"Den internationella ekonomiska krisen innebär för Kubas del att den förväntade sexprocentiga tillväxten under 2009 försvinner i fjärran. Experterna på ekonomiska tankesmedjan CCEC, (Centrum för ekonomistudier)
räknar med att tillväxten i stället hamnar på mellan minus 0,5 procent och plus 2,5 procent."

Sidor