Sökformulär

Ekonomisk utveckling och tillväxt

Hård kamp för att få lönsamhet på gården

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Dahl Adolfsson, Mari (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kooperativ, Sydafrika, Imperialism, Jordbruk, Liberalism, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kapitalism och vinstmaximering
Vad är det som håller fattiga kvar i fattigdom? För den som kämpar mot nyliberalismen och för global rättvisa ställs ofta Nord mot Syd när denna fråga tas upp. Men är det verkligen så? Är det snarare strukturer på lokal eller nationell nivå än global nivå som hindrar? Eller är det alla tre?

Ordförande iekonomi- och finansutskottet: Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Handel, Kuba, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Blockader, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsmarknad, Matsäkerhet
Osvaldo Martinez redogör för det ekonomiska utfallet 2008: 2008 började bra, med politiska och ekonomiska reformer som gav resultat i jordbruket och livsmedelsförsörjningen, och framsteg i energirevolutionen, tydliga förbättringar av kollektivtrafiken och fler turister. Men andra hälften dominerades av de svåra problem som orskades av de tre orkanerna, med kostnader och förluster på tillsammans 9,7 miljarder US-dollar – nästan 20 procent av bruttonationalprodukten. Blockaden och den globala ekonomiska krisen har också påverkar vårt ekonomi. Den ekonomiska tillväxten blev 4,3 procent, betydligt lägre än de 8 procent som vi hade planerat. Det beror också på de skyhöga livsmedels- och oljepriserna fram till hösten och ledde till budgetunderskott på 6,7 procent av BNP, vilket är alldeles för mycket.

Blockad, inte bara embargo

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Blockader, USA, Ekonomisk utveckling och tillväxt
USAs finansiella, ekonomiska och handelsblockad mot Kuba
• har pågått sedan 1960 med syfte att ”framkalla social oro, desperation och svält”. Enligt FN-stadgan är detta att likställa med folkmord.
• har kostat Kuba 93 miljarder US-dollar, sedan 1990 2-3 miljarder per år, 2007 hela 3,7 miljarder, vilket ska jämföras med totala exportintäkter på ca 12 miljarder.
Skillnaden mellan embargo - som USA säger - och blockad - som 185 av FNs medlemsländer kräver ska upphöra - är att USA förutom att stoppa sin egen handel dessutom genom extraterritoriell lagstiftning, utpressning och uppköp blockerar Kubas handel och ekonomiska transaktioner med andra länder. Det är en krigshandling och brott mot folkrätten.

Positiv handelsbalans 2007: underskott 2008

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Precis innan de båda förödande orkanerna Gustav och Ike skrev Reuters att Kuba haft överskott i sin utlandshandel 2007 med 488 miljoner US$, tack vare en uppgång i tjänsteexporten. Men i september meddelade kubanska centralbanken att landets utlandsskuld ökat med 1,1 miljon under 2008, på grund av högre priser på importen av livsmedel och olja, och lägre på exporten av t ex nickel. Det finansiella läget förvärrades sedan genom orkaner och mångmiljardförluster.

Hela Karibien gynnas om USA häver Kuba-blockaden

Upphovsperson: Lennartsson, P.O.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Blockader, Ekonomisk utveckling och tillväxt, USA, Karibien, Resor och resande
Praktiskt taget alla länder i Karibien skulle gynnas om USA hävde förbudet att besöka Kuba. Detta framgår av en studie av Rafael Romeu som publicerats av Internationella Valutafonden (IMF). Han menar att totala mängden besökare i hela Karibien skulle öka med 10 % om USA normaliserade förbindelserna med Kuba. Mellan 3 och 3,5 miljoner turister från USA årligen skulle besöka Kuba.

Nationalförsamlingen diskuterar budgeten

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Den ekonomiska rapporten för 2006 som presenterades av finansministern Georgina Barreiro visade att tillväxten inom ekonomi och social utveckling är hög. Underskottet på 3,2 procent av bruttonationalinkomsten minskar trots att utgifterna ökar. Till skillnad från många andra länder, så uppnår Kuba detta utan att avstå från sociala framsteg. Så blir det också i budgeten för 2007, som ökar med 9,1 procent i f h t 2006, och där utgifterna för utbildning, hälsa, kultur, idrott, trygghet och socialhjälp tar 69 %. Det är en budget som karaktäriseras av stöd för hållbar utveckling och social välfärd.
Kuba noterar sin största ekonomiska tillväxt någonsin. Det är också världsdelen högsta. Ökat folkligt deltagande i bostadsbyggande och ökning av turism och kultur ingår i denna tillväxt.

Verklighet och förändringar: Liberalisering? Kinas väg? Eller kubanska?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Marknads-, plan- och blandekonomi
Förbud mot att köpa datorer, mobiltelefoner, dvd-spelare hävs? Hotell öppnas för kubaner? Jord privatiseras? Så framställdes det i media. Vad handlade det om egentligen? Liberalisering? Den kinesiska vägen? Eller en logisk fortsättning på den kubanska?
Utsatt för ekonomisk krigföring – den berövar landet 2-3 miljarder dollar per år - har Kuba prioriterat offentlig konsumtion med gratis utbildning och hälsovård, socialt trygghetssystem samt subventionerad mat och basvaror. En begränsad tillgång på dyra importvaror har fördelats för att komma så många som möjligt till del och vara till så stor nytta som möjligt.
Efter starkt ekonomisk utveckling på 2000-talet har nya möjligheter skapats för privat konsumtion.

Sidor