Sökformulär

Handelsavtal

Ånglok från Nord

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Sociala rörelser, Internationellt bistånd, Imperialism
Den svenska tv-resan till Namibia har, redan innan det visats, väckt indignation sedan det blev känt att tv-bolaget brutit mot gällande lokala regler. Detta kan med rätta tolkas som förakt för ett system som man uppfattar som underlägset och tandlöst. Men även i Namibia finns ett civilsamhälle som kan säga ifrån. Legal Assistance Center, som Afrikagrupperna samarbetat med och stött under de senaste åren, slog larm.

EPA: fakta, förhoppningar och farhågor - en rapport om EU:s handelsavtal med länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet

Upphovspersoner: Karlsson, Lars Olof | Tangnäs, Johanna | Kellecioglu, Deniz
Medarbetare: Wolpher, Marja
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Afrika, Europa, Imperialism, Västindien, Australien och Oceanien
Ekonomiska Partnerskapsavtal (EPA) håller på att förhandlas fram mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stilla Havet (kallas AVS-länderna). Dessa avtal syftar till att skapa frihandelsområden och kommer att leda till en snabb öppning av de fattiga ländernas marknader. Risken är stor att jordbrukare och företag i de fattiga länderna slås ut när de måste konkurrera med storskaliga europeiska företag och EU:s kraftigt subventionerade jordbruk. Rapporten fokuserar på konsekvenserna för södra Afrika. Visar på skiljelinjerna mellan förespråkare och kritiker, ger en bakgrund till avtalen samt går igenom den aktuella situationen.

Kuba och Belgien ökar samarbetet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Handelsavtal, Kuba, Belgien, Kulturmöte och kulturutbyte
Under de första dagarna i november undertecknade Kuba och Belgien ett kultursamarbetsavtal mellan Kubas Konservatorium och Belgiens Kungliga motsvarighet. Närvarande var kubanska ministern för utländska investeringar och ekonomiskt samarbete och hennes belgiska kollega Marc Venwilghen samt Belgiens ambassadör. Det skedde inom ramen för belgiske ministerns officiella besök för att delta i Havannas internationella handelsmässa i spetsen för en stor delegation med företrädare för näringslivet m fl. Avtalet omfattar också samarbete mellan Kubas naturhistoriska museum och Belgiens kungliga institut för naturvetenskap.

Nytt fiskeavtal med Marocko på gång

Upphovspersoner: Thunberg, Lena | Artén, Anna (foto)
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2013
Ämnesord: Ekonomisk politik, Marocko, Västsahara, Handelsavtal, Europa
Innehåller två artiklar.

Nytt fiskeavtal med Marocko på gång:
Trots ett nej från EU-parlamentet mot
fiskeavtal med Marocko pågår nu
förhandlingar om ett nytt avtal, där
de ockuperade västsahariska vattnen
ingår. Spanien driver på.

och

Svenska fiskare friades:
Tingsrätten i Göteborg friade de båda
yrkesfiskarna Ove Ahlström och Lennart
Kjellberg i en dom i november.
De var åtalade för olaga fiske i västsahariska
vatten 2007-2008. Under en
period på 14 månader gjorde de båda
fiskarna en nettovinst på cirka 20
miljoner kronor.

I frihandelsavtalens spår: överflödiga på landsbygden

Upphovspersoner: Carlsson, Mats | VFSN
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Handelsavtal, Nicaragua, Mänskliga rättigheter, Gränser och gränskontroll
I januari 2004 skrev den nicaraguanska regeringen på CAFTA-avtalet med USA. RÄtten för människor att, precis som varorna, fritt röra sig över gränserna förbilr begränsad, eller till och med försämrad med CAFTA. Det är svårt, och särskilt efter den 11 september 2001, för nicaraguaner att resa över statsgränserna och särskilt att komma in i USA.

Trots mörkret finns det hopp: redaktionen har ordet

Upphovsperson: Johansson, Caroline
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Handelsavtal, Facklig kamp och organisering, Nicaragua, Arbetsliv
Första gången jag reflekterade över ordet skattefria zoner var i samband med Naomi Kleins bok No Logo som kom ut 2001. Även om boken mest inriktade sig på att analysera den nya marknadsföringsstrategi som vuxit fram, fanns det gott om utrymme för att beskriva arbetet i Sydostasiens frizoner. Där tillverkades produkter för en billig penning som, med hjälp av miljontals kronor i marknadsföring, förvandlades till viktiga livsstilsattribut. I och med utgivningen av No Logo skrevs flera artiklar om skattefria zoner i olika tidningar och ju mer fakta jag fick reda på desto mer otroligt tyckte jag att det var.

USA vill ha kontroll över hela Centralamerika: CAFTA-avtalet

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Handelsavtal, Nicaragua, Upphovsrätt och patent, Centralamerika
CAFTA är ett avtal för att USA ska kunna exportera sina produkter och ha total kontroll över Centralamerika genom såväl ekonomiska som politiska instrument. CAFTA reducerar de centralamerikanska folken till billig arbetskraft och förstör miljön. Med andra ord, den rådande världsordningen måste säkras, för USA:s säkerhet och välstånd.

Sidor