Sökformulär

Handelsavtal

Töväder för skuldavskrivning: men tveksamt om Nord verkligen vill se starka ekonomier i Syd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Handelsavtal, Skuldavskrivningar, Afrika
"Skriv av Afrikas skulder". Den uppmaningen riktar den brittiske finansministern Gordon Brown till världens rikaste länder. Därmed instämmer han i kraven från African Social Forum som hölls i Zambia strax före jul. Men frågan
är om dessa olika parter är eniga om hur avskrivningar ska gå till.

Fattiga människor kan få mediciner bara om de rika skippar profiten

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Handelsavtal, Hiv/Aids, Upphovsrätt och patent, Ekonomiska institutioner, Läkemedel
Enligt UNAIDS lever runt 40 miljoner människor med hiv i världen. 64 procent av dem finns i Afrika söder om Sahara.
Men bara cirka 17 procent av dessa får de mediciner de behöver.
Regler om patent begränsar fortfarande tillverkning av billiga bromsmediciner trots att världens ledare för fem år sedan bestämde att hälsa ska gå före profit.
TRIPS-avtalet, som handlar om patent, upphovsrätt och märkesskydd trädde i kraft när Världshandelsorganisationen WTO bildades 1995.

Ledare

Upphovsperson: Holm, Krister
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Handelsavtal, Afrika, Europa, Imperialism
Förhandlingar om handel mellan EU och forna kolonier, de så kallade AVS-länderna, pågår. Det är mycket som står på spel. En del av dessa EPAförhandlingar handlar om att AVS-länderna
öppnar sina marknader för europeiska företags varor och tjänster och vice versa.
De överlägsna, och ofta statligt subventionerade europeiska företagen, hotar att konkurrera ut afrikanska småbönder,
företagare och arbetare. Följden kan bli ödeläggelse av industrier och landsbygd med ökad arbetslöshet och livshotande försörjningsproblem som konsekvens.

WTO-kollapsen bäddar för bilaterala avtal

Upphovsperson: de Vylder, Stefan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Politiska institutioner, Imperialism, Liberalism, Handelsavtal, Ekonomiska kriser, Handel, Afrika, Ekonomiska institutioner
När WTO-förhandlingarna i den så kallade Doha-rundan kollapsade i slutet av juli 2008 var kommentatorerna snara att peka ut de ansvariga: USA, som inte ville minska sitt jordbruksstöd, och Indien och Kina som inte accepterade i-landsgruppens krav på drastiska tullsänkningar på industrivaror. Även EU, och inte minst det nuvarande ordförandelandet Frankrike, strulade.

Economic Partnership Agreements

Upphovsperson: Gren, Anna
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Södra Afrika, Europa, Imperialism, Australien och Oceanien, Jordbruk, Handelsavtal, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern
EPA-förhandlingarna mellan EU och AVS-länderna fortsätter. Interimsavtal för varor har ingåtts med 35 av 76 länder, fullständiga EPAs med bara Karibien. Avtalen är i de flesta fall ännu inte ratificerade, alltså legalt bindande,
vilket innebär att de fortfarande kan revideras.
EU fortsätter att sätta press för långtgående ömsesidiga liberaliseringar,
inklusive tjänster och de så kallade Singaporefrågorna
(investeringar, konkurrens och offentlig upphandling) samt TRIPS plus avtal.

Etiopen står på tur

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Handelsavtal, Ekonomisk politik, Ekonomiska institutioner, Imperialism
Det pågår ständigt stora möten runt om i världen. De kan handla om handel, matsäkerhet, aids, klimat eller bistånd, för att bara nämna några av de ämnen som diskuterats av experter och politiker på toppnivå under de senaste tre månaderna.
Vissa möten är delar av ett system med långa, krångliga förhandlingar som pågår år efter år. Ett exempel är handel inom WTO:s regelverk.
Där pågår en kamp mellan rika och fattiga, mellan Nord och Syd,
eller med andra ord mellan representanter för de få och för de många.

Ge småbönderna en chans!

Upphovsperson: Agebjörn, Anika
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Handelsavtal, Handel, Liberalism, Multinationella företag, Lokal ekonomi och försörjning, Småföretagare, Livsmedelsförsörjning
Världens mäktiga togs på sängen av livsmedelskrisen.
På några få månader, runt årsskiftet 2007–
2008, mer än fördubblades priserna på viktiga basvaror som vete och majs. Med hungerkravaller i tredje världens storstäder blev det smärtsamt tydligt hur sårbara importberoende länder är.
Är det inte dags att ge småbönderna en chans?

Sidor