Sökformulär

Kanada

Hjälp huu-ay-aht restaurera Sarita!

Upphovsperson: Gurt, Carl Johan
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Miljöföroreningar, Miljövård, Vatten, Internationell solidaritet, Ursprungsfolk, Lokal ekonomi och försörjning, Naturresurser, Kanada
I november 2006 började vi i Föreningen Fjärde Världen vår insamling till Saritafloden
(se FV 3-4/2006) på Vancouverön i Kanada. Sarita River rinner ut i Barkeley Sound, Stilla havet och var till cirka 1955 huu-ay-aht indianernas absolut viktigaste resurs för föda.

Ursprungsfolks livsstil och vetande: bidrar med kunskap till forskningen om klimatförändringar

Upphovsperson: Ahlberg, Annika
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ursprungsfolk, Arktis, Vetenskap och forskning, Kanada
Ursprungsfolk som lever nära naturen har kunskaper som skulle kunna komma den
etablerade forskningen till gagn. Dels upplever de förändringarna dagligen och kan
rapportera om dem, dels kan de besitta viktiga kunskaper om hur man på olika sätt kan
anpassa sig till ett förändrat klimat. Detta faktum har uppmärksammats och har tagit
uttryck inom en rad olika forskningsprojekt.

renägarnas världskongress: ”Hot från gruv-, olje- och gasindustrin”

Upphovsperson: Ahlén, Anna-Maria
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Finland, Politiska institutioner, Grönland, Djur, Mongoliet, Naturresurser, Politisk organisering, Kina, USA, Norge, Kanada, Ryssland
"Fortsätter renbeteslanden
att krympa blir det katastrof
för dem som ska ägna sig åt
rennäringen om en 40-50
år" säger Odd Erling Smuk
som i våras valdes till ordförande
för organisationen
för världens renägare, på
deras fjärde världskongress i
Kautokeino.

”Jag vet inte vad det beror på, men det har blivit varmare”: ursprungsfolk kring polcirkeln berättar i dokumentärserie om ett förändrat klimat

Upphovsperson: Dillenz, Mikael
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Grönland, Djur, Ursprungsfolk, Lokal ekonomi och försörjning, Arktis, Kanada, Ryssland
Att de människor som lever närmast naturen är de som först drabbas när
klimatet blir varmare är ingen långsökt tanke. När journalisten Samuel
Idivuoma för två år sedan var ute hos renhjorden med sina kusiner i
renskötseln förstod han på allvar hur hårt drabbade samerna redan var av
det fenomen han tidigare bara betraktat från sitt kontor på SVT Sápmi i
Kiruna.

"Kommer Kanada att stödja FN:s Ursprungsfolksdeklaration? Jag undrar det..."

Upphovspersoner: Deer, Kenneth | Håkansson, Ann-Kristin (övers.) | Persson, Henrik (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Politiska institutioner, Ursprungsfolk, Deklarationer, fördrag och konventioner, Mänskliga rättigheter, Kanada
Kenneth Deer är mohawk, journalist och konsult i media och internationella relationer. Han har varit engagerad i internationella frågor som rör ursprungsfolken i åratal.

Oljesanden, indianerna och Sverige

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Ursprungsfolk, Sverige, Kanada
Stora landområden förstörs i norra Kanada
vid utvinning av olja ur oljesand. Sanden innehåller 90 procent sand och lera, 10 procent olja. Via pipeline exporteras oljan till USA. Hanteringen drabbar främst indianer. Och det finns en svensk koppling: pensionsfonden KPA har investerat i verksamheten.

Det rettferdige, relevante og lokale folkbiblioteket

Upphovsperson: Ericson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Fattigdom, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Storbritannien, Kanada
Anders Ericson har tidigare under 2010 i norska Bibliotekforum (8/2010) recenserat den amerikanska boken ”Public Library Services for the Poor”. Både i USA och Storbritannnien har böcker om fattigdom och social exkludering blivit allt mer aktuella frågor också för biblioteken. Nu har en bok på samma tema, Public Libraries and Social Justice, publicerats i Storbritannien, som Anders här uppmärksammar också bis läsare på!

"It takes a community to create a library": att arbeta tillsammans med socialt utestängda invånare

Upphovspersoner: Williment, Kenneth | Wettmark, Lennart (översättning)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kanada
I bis nr 1 2006 beskrev Brian Campbell hur man i Vancouver arbetade inom ramen för det kanadensiska
projektet Working together. Hans artikel Att arbeta mot eller med lokalsamhället. Kanadensiska bibliotek
försöker nå socialt utestängda finns att läsa digitalt på BiS hemsida. I den här artikeln beskriver
projektledaren i Halifax, Ken Williment, hur man metodiskt arbetade där.

Sidor