Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Vägverket svänger om motorvägstunnel

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Infrastruktur, Miljöföroreningar, Miljö och ekologi, Transporter
Vägverket svänger och förespråkar att så gott som hela motorvägen Förbifart Stockholm ska gå i tunnel – från Skärholmen i söder till Hjulsta i norr.
Det löser lokala miljöproblem men minskar inte utsläppen av växthusgaser, så
forskare och aktivister är fortsatt kritiska.

Aktivister hotar stoppa expansion av Heathrow

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Infrastruktur, Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Sociala och politiska aktivister, Storbritannien, Civil olydnad, Transporter
En av världens största flygplatser ska bli ännu större.
I början av 2009 gav den brittiska regeringen klartecken för en kraftig expansion av Heathrow utanför London,
något som väckt ont blod hos stora delar av det brittiska samhället.

Fackligt missnöje över EU:s krishantering

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Klimat och klimatförändringar, Ekonomisk politik, Politiska institutioner, USA, Sociala rörelser, Europa
EU-toppmötet som avslutades i fredags förra veckan gav svaga besked om EU:s ekonomi och det kommande G20-mötet –
och inget besked alls om EU:s ekonomiska åtagande för det klimatavtal som ska undertecknas i Köpenhamn i december 2009.

En kris till spillo

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Sociala rörelser
”Låt aldrig en allvarlig kris gå till spillo” har blivit ett känt citat av Barack Obamas stabschef i Vita huset Rahm Emanuel. Det är förvisso ingen nyhet att ekonomiska kriser kan leda till radikala politiska förändringar.
Att de inte nödvändigtvis är av godo är inte heller någon nyhet – se exempelvis Naomi Kleins bok Chockdoktrinen för en rad skrämmande exempel.

Massprotester mot G20 väntas i Storbritannien

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klassrelaterade frågor, Politiska institutioner, Manifestationer, Sociala rörelser, Demonstrationer, Storbritannien, Sociala och politiska aktivister, Ekonomiska institutioner, Globala rättviserörelsen
Den största mobiliseringen sedan demonstrationerna mot Irakkriget. Så beskrivs protesterna som planeras mot G20-
mötet som går av stapeln i London i Storbritannien nästa vecka. Redan på lördag demonstrerar koalitionen Put People First.

Kritik mot näringslivets skolböcker

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Klassrelaterade frågor, Litteratur, Utbildning och skola, Miljö och ekologi
Arbetarens rapportering om de läroböcker som Svenskt Näringsliv sprider, i synnerhet
”Miljö – så funkar det”, gratis i svenska grundskolor har fått politiker att reagera.
Svenskt Näringsliv har strykande
åtgång på sina läroböcker, det framgår av webbsidan utbudet.se där anställda inom skolvärlden har tillgång till skolmaterial som sponsras av företag och organisationer.
Allra mest populär är boken ”Miljö – så funkar det”,
som av internationellt erkända miljöexperter dömts ut som ”helt missvisande” (se Arbetaren 5/2009). Men Arbetarens rapportering om boken har nu fått lokalpolitiker i bland annat Linköping och Tyresö att reagera. I Linköping har Annika Lillemets, gruppledare för Miljöpartiet i kommunen,
skrivit en interpellation till ansvarigt kommunalråd om sponsrade läromedel i allmänhet och ”Miljö – så funkar det” i synnerhet.

De unga kvinnorna är klimathoppet: Annika Carlsson-Kanyama ser hur kvinnor tar täten i klimatmedvetenhet

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Miljörörelser, Sociala och politiska aktivister, Genus och jämställdhet, Miljöföroreningar
Intervju med Annika Carlsson-Kanyama. Hon har varit med och skrivit rapporten "Kvinnor, män och energi -
makt, produktion och användning". Rapporten kommer fram till att ensamstående män i Sverige i snitt förbrukar 20 procent mer energi än ensamstående kvinnor. Framför allt gäller det området transporter och bilanvändning. Det konstateras också att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i beslutsfattande positioner på energibolagen. Det, menar rapporten, kan leda till andra beslut i energifrågor än om kvinnor och män hade haft lika makt i styrelserna, eftersom attityder till klimatfrågan och klimatarbetet skiljer sig åt mellan könen.

Drama i kolcykeln

Upphovspersoner: Jeswani, Sara | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Teater och scenkonst, Opinionsbildning
Pjäsen Frossa är en föreställning så rykande aktuell att den måste skrivas om samtidigt som den spelas. Med den hoppas Teater Barbara kunna ta klimatförändringarna förbi intellektets spärrar och ända ner i maggropen på publiken.
Men tanken är också att teatern ska ge politiska kedjereaktioner.

Sidor