Sökformulär

Kolonialism

Bosättningar på ockuperad mark

Upphovspersoner: Sinimaa, Seppo | Sundblad, Björn (foto) | Johansson, Helena (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Ockupationer, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Kolonialism, Palestina, Israel
Från 1967 till dags dato har staten Israel etablerat 121 bosättningar på Västbanken som är erkända av den israeliska regeringen som ”samhällen”. Två av dem, Maaleh Adumim och Ariel har också erhållit stadsstatus. Tolv ytterligare bosättningar finns i det utvidgade Östra Jerusalem som Israel annekterade (gjorde till en del av Israel) 1967. Alla dessa bosättningar är enligt internationell folkrätt olagliga. Men det finns även ”olagliga” olagliga bosättningar, nej detta är inte en felskrivning: det finns drygt hundra bosättningar som inte är godkända av den israeliska regeringen. De tre senaste presidenterna i USA (före Obama) har fått löften av den israeliska regeringen att dessa ”olagliga” olagliga bosättningar ska avlägsnas.

”Det här är Palestina”: Jimmy Carter manar Israel att stoppa expansionen av bosättningar och riva gamla

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Fredsengagemang, Ockupationer, Religiösa sekter och fundamentalism, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Kolonialism, Palestina, Israel
Bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem står i centrum i försöken att få till stånd nya fredssamtal i Mellanöstern.
Detta medan israeliska fredsaktivister varnar för att de alltjämt växande bosättningarna kan komma att eliminera alla utsikter för palestinsk stat.

Bonde i land utan vatten

Upphovsperson: Sinimaa, Seppo
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Vatten, Ockupationer, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Kolonialism, Palestina, Israel, Jordbruk
Det var 37 grader varmt i Jerusalem och temperaturen steg längs vägen ner mot Jordandalen och på jordens lägst belägna punkt (450 meter under havsytan) stannade den på 45 heta grader. Man skulle kunna tro att inget kan växa här, men jordmånen är bra och finns det bara vatten så går det att bärga tre skördar om året. Trakten runt Jeriko är berömd för sin fantastiska frukt och sina smakfulla grönsaker. Här har jorden brukats i årtusenden. Men Israels bosättningspolitik håller på att ändra förutsättningarna för det traditionella livet.

Pris till västsaharisk MR-aktivist ger hopp: ”Det är av stor vikt om Sverige erkänner oss”

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Marocko, Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Västsahara, Sociala och politiska aktivister, Kolonialism, Mänskliga rättigheter
EU-kommissionen bör frysa tillstånd för fiske i västsahariskt vatten till dess att en fredlig lösning på konflikten mellan Västsahara och Marocko har nåtts.
Det menar Aicha Dahane som i måndags mottog Per Anger-priset för sin brors räkning,
den västsahariske människorättsaktivisten Brahim Dahane som hålls fängslad av marockanska myndigheter.

Politiker vill frysa Marockos fiskeavtal: vill se offensiv svensk linje för att stoppa ockupationen av Västsahara

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Ockupationer, Marocko, Västsahara, Naturresurser, Kolonialism, Europa
Möjligheten att frysa frihandelsavtalet mellan EU och Marocko så länge Marocko bryter mot de mänskliga rättigheterna bör diskuteras.
Det menade Birgitta Ohlsson och Magdalena Streijffert från FP, respektive S, i en debatt om Västsahara i förra veckan.

Nu skickas svensk militär till Somalia: behöver verkligen klanernas och krigsherrarnas sönderstyckade land fler utländska interventioner?

Upphovspersoner: Rasmussen, Vagn | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Kulturarvet, Politiska institutioner, Politisk historia, Religiösa sekter och fundamentalism, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kolonialism, Somalia, Styrelseskick
Internationalens ledare denna vecka behandlar riksdagen beslut att skicka en väpnad styrka till Somalias kust, som en del av EU:s Operation
Atalanta. Samma fråga har varit uppe i danska Folketinget. Här skriver danske Vagn Rasmussen om bakgrunden.
Vagn Rasmussen har arbetat med solidaritetsarbete i Somalia i många år. Han är verksam i solidaritetsorganisationen STS International Solidarity.

Svensk rasbiologi och dess följder för aboriginerna

Upphovsperson: Hallgren, Claes
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Kolonialism, Politiska grymheter, Australien, Rasism och främlingsfientlighet, Vetenskap och forskning, Ursprungsfolk, Sverige
I september 2004 och oktober 2007 återlämnades mänskliga kvarlevor som tagits till Sverige efter en expedition till Kimberley i Australien 1910-1911. Representanter för de aboriginska folken tog då på ett ceremoniellt sätt emot sina förfäder. (Se Fjärde Världen nr 3/2004.) Det var i första hand expeditionens ledare, Eric Mjöberg, som hade hemfört dessa kvarlevor.

Reportageserie Spanska Sahara; Västsahara så nära Kanarieöarna. Tusenåriga rötter förenar.”Vi ger aldrig upp". Konspirationer banade väg för Marocko

Upphovsperson: Håkansson, Maith
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2012
Ämnesord: Kolonialism, Västsahara, Flyktingar, Politisk historia
Med perspektiv från med den kanariska ön Fuerteventura beskrivs i en serie reportage flyktingströmmarna och de historiska banden mellan Kanarieöarna och Västsahara.
Den avslutande artikeln handlar om Spaniens agerande kring sin
koloni Spanska Sahara på 70-talet.

Sidor