Sökformulär

Litteratur

Avgörande fredsmäklare: i förbifarten

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Finland, Politisk historia, Litteratur
I boken Ett stänk av rött tar sig Erkki Tuomioja an uppgiften att berätta om de två estniska systrarna Hella och Salme Murriks fascinerande levnadsöden. Hella,
snart gift Woulijoka, blir den mest beryktade av de båda, i första hand för sina framgångar som dramatiker. Av alla hennes pjäser torde den mest kända vara Herr Puntila och hans dräng Matti som hon skrev i samarbete med Bertold Brecht. Men Hella Woulijoka hann också
med att vara en framstående affärskvinna, konspiratör,
agent eller
åtminstone sändebud för den sovjetiska underrättelsetjänsten.

De sibiriska urfolkens livsvillkor: olja, gas och skogsavverkning hotar miljön och rennäringen

Upphovsperson: Pihl, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Djur, Ursprungsfolk, Naturresurser, Litteratur, Hälsa, Miljöföroreningar, Ryssland
[Sibirien: nentser] Vattnet i floderna Ob och Irtysch i Khanty-Mansidistriktet i centrala Sibirien förorenas av oljeläckor under jord orsakade av den växande oljeindustrin. Både djur och människor som lever i området blir sjuka.
Norr därom, på Jamalhalvön,
har exploateringen av en av världens största gasfyndigheter påbörjats. De renskötande nentserna försöker , med viss framgång, anpassa sig till utvecklingen.

Kymrernas språk och litteratur

Upphovsperson: Gejel, Mikael W
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Kulturhistoria, Irland, Politisk historia, Litteratur, Språk, Storbritannien
Den inhemska keltiska befolkningen i Wales kallas kymrer. Deras språk kallas kymriska, kymraeg. Det är ett keltiskt språk av den brytonska eller p-keltiska grenen. Dess närmaste släkting är bretonskan. Kymriskan är det mest utbredda av de överlevande keltiska språken. Enligt de senaste undersökningarna talar 611 000 människor kymriska.
Närmare 1,5 miljoner förstår kymriska.

Feminism: något för marginaliserade kvinnor?

Upphovsperson: Jacobsson, Leif
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Ursprungsfolk, Feminism och kvinnorörelse, Litteratur, Kolonialism, Genus och jämställdhet
Ur recensionen: "Vilken av dessa verklighetsbeskrivningar är riktig? På ett möte för arktiska ursprungsbefolkningar presenterades två
bilder av dessa samhällens könsroller. En ung man menade att det inte fanns kvinnoförtryck bland ursprungsbefolkningarna.
En ung kvinna tecknade däremot en bild av ett samhälle i kris, där kvinnorna flyttade för att få utbildningsmöjligheter medan männen stannade kvar."

Sidor