Sökformulär

Klassrelaterade frågor

Massturismens dödsruna

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klassrelaterade frågor, Resor och resande
Det händer något med en när man passerar sitt lands yttre gränser. Befriad från en välbekant omvärlds dömande blickar andas man lite lättare, vågar göra sådant man normalt inte gör. Det kan vara välbehövligt, nyttigt och bra, det kan leda till möten över gränser och förståelse. Men det kan också vara raka motsatsen.

De hoppar över sina egna behov: Soheyla Yazdanpanah vet hur arbetarklassens lägst avlönade arbetare har det

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv, Familjefrågor, Genus och jämställdhet
Ensamstående kvinnor med barn är enligt Statistiska Centralbyrån en av de grupper i Sverige som har den allra sämsta inkomstutvecklingen. Mellan 1991 och 2006 ökade deras inkomster endast med 10 procent – vilket är att jämföra med 23 procent för samtliga. Statistiken säger dock ingenting om hur dessa ensamstående kvinnor med barn lever och överlever och vilka strategier de använder för att klara vardagen. Soheyla Yazdanpanah är ekonom-
historiker vid Stockholms Universitet och har i sommar disputerat med avhandlingen
"Att upprätthålla livet: om lågavlönade ensamstående mödrars försörjning".

Vägen mot ett självständigare liv

Upphovspersoner: Liljeberg, Silvia | Lindström, Emma
Tidskrift/källa: Sydasien
År: 2008
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Klassrelaterade frågor, Jordlöshet, Bangladesh, Genus och jämställdhet
I april 2007 packade vi våra väskor och begav oss till Bangladesh. Vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss av landet som motsvarar en tredjedel av Sverige till ytan och har 140 miljoner invånare, där hälften av invånarna lever i fattigdom och en fjärdedel i extrem fattigdom. Vi landade i den kaotiska huvudstaden Dhaka. Efter bara en kortare tid med förberedelser inför studien längtade vi efter att få sätta igång, att lämna kaoset, lukterna, trafiken och folkmyllret. Vi närmade oss vår destination Bagatipara i närheten av Natore med buss genom Bangladeshs hänförande gröna landskap. Det är nu lite mer än ett år sedan som Grameen Bank och dess grundare Muhammad Yunus fick Nobels fredspris med motiveringen att de skapar ekonomisk och social utveckling underifrån genom mikrofinanser. Mikrofinanser riktar sig i första hand till fattiga kvinnor som får möjlighet att låna en summa pengar med låg ränta.

Under den normala ytan

Upphovsperson: Muziro, Admire
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Zimbabwe, Klassrelaterade frågor, Fattigdom
En besökare som reser genom Zimbabwes huvudstad Harare skulle antagligen beskriva det som en stad där allt flyter på, med många flotta bilar på gatorna,
öppna banker, snabbköp och mataffärer.
Men det här gäller bara för en elit, i stark kontrast mot det ekonomiska och politiska läget i resten av landet och i förstäderna utanför staden.

Samerna i underläge vid svenska rättegångar

Upphovspersoner: Klint, Anna | Labba, Nils Gustaf (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Klassrelaterade frågor, Naturresurser, Ursprungsfolk, Jordreformer, Kolonialism
[Samer: Sverige] Samerna har kämpat mot markägare i ett flertal fall när det gäller rätten till betesmarker för renarna. I december 2005 hölls rättegång i Umeå där ett hundratal markägare stämt tre samebyar. Samerna vann.
Nu har markägarna överklagat domen och med ekonomisk hjälp från LRF vill de gå vidare i nya domstolsförhandlingar.

Ta skiten ur jobbet

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv
”Vad är ett skitjobb?” Det frågar sig den norska författaren Lotta Elstad i boken Ett såkalt drittjobb,
som i tisdags var föremål för ett seminarium på ABFhuset i Stockholm. Elstad berättar om den offentliga bilden av det norska arbetslivet som en där konflikten mellan arbete och kapital försvunnit,
där intellektet står i centrum och skitjobben inte existerar.
Eller i alla fall osynliggörs, eftersom statistiken berättar en annan historia om vilka jobb flertalet människor faktiskt har.

Sidor