Sökformulär

Klassrelaterade frågor

Ingen fördragsamhet

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Europarätt, Europa
Social dumping är sedan ett år såväl möjlig som påbjuden i Europeiska unionen. Detta genom en rad antifackliga beslut i EG-domstolen. Den 11 december 2007 fattade den beslut i Vikingmålet.
Finska Viking Line ville utflagga fartyget Rosella till Estland, men finska Sjömansförbundet motsatte sig detta. Företaget hänvisade till EU-fördraget och hävdade att fackliga stridsåtgärder inte får inskränka den fria rörligheten. Facket hävdade att konflikträtten också är en grundäggande rättighet – men EGdomstolen prioriterade rörligheten högre. Stridsåtgärder riktade mot ett företags fria rörlighet och EU:s regler om icke-diskriminering blev otillåtna.
Bara en vecka senare – den 18 december – kom den ökända Lavaldomen som helt omtolkade EU:s utstationeringsdirektiv. Från att ha setts som ett stöd för likabehandlingsprincipen – att samma villkor gäller för alla anställda i ett land oavsett ursprung – visade sig direktivet nu bara omfatta en
”kärna” av villkor, som minimilöner.

Eliten vill inte släppa greppet

Upphovsperson: Nordström, Birger
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Zimbabwe, Korruption, Statlig repression, Politiska grymheter, Kapitalism och vinstmaximering
En militärjunta har de facto tagit över ledningen av Zimbabwe och förberedelserna för en andra omgång av presidentvalet.
Det så kallade Joint Operations Command, som sedan i april 2008 leds av Mugabes högra hand Emmerson Mnangagwa, består av ÖB general Constantine Chiwenga, polismästare general Augustine Chihuri, säkerhetspolisens chef general Happyton Bonyongwe, arméchefen general Philip Sibanda, fängelsechefen general Paradzayi Zimonde och flygvapenchefen marskalk Perrance Shiri. Flera av dessa personer är mångmiljonärer. De är
även skyldiga till så kallade ”brott mot mänskligheten”.

Ökat våld vid försämrad ekonomi

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Ekonomiska kriser, Klassrelaterade frågor, Fattigdom, Sydafrika
Det hårdnar för sydafrikanen. Matpriserna och bensinen går upp, elen ransoneras och stiger kraftigt i pris, räntorna höjs och allt fler blir svartlistade av kreditinstituten.
Samtidigt växer högen med tidningsklipp om rasistiska handlingar på mitt skrivbord.

”Klass och kön krävs på dagordningen”: Lena Gonäs finner nya vägar för arbetslivsforskningen

Upphovsperson: Fredriksson, Evelina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Vetenskap och forskning, Genus och jämställdhet
Kritiken mot den borgerliga regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet,
ALI, har varit hård, inte minst från forskarhåll. Många har frågat sig hur nedläggningen av ett internationellt välrenommerat forskningsinstitut om arbetsliv och arbetsmiljö rimmar med en påstådd
”arbetslinje”.
Under året har ett antal forskare gått från att kritisera till att rädda vad som räddas kan.
Lena Gonäs, professor vid Karlstad universitet,
som forskar om genus- och arbetsliv har bland annat skrivit boken På gränsen till genombrott: om det könsuppdelade arbetslivet.
Hon är en av initiativtagarna till den nystartade Föreningen för Sveriges arbetslivsforskare.

En lära för livet?

Upphovsperson: Eriksson, Jan-Åke
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Offentlig sektor, Sverige, Klassrelaterade frågor, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
Arbetarens Jan-åke Eriksson: "Mitt äldsta barn går i ettan. Härom
året skulle jag och hans andra två
föräldrar välja skola åt honom.
I förorten där vi bor finns det
”Ur och Skur-skola”, en skola som arbetar i och med naturen,
en ”Fri skola” som jobbar med giraff-språket för att lära konflikthantering, en engelsk skola where they speak english, och ytterligare några privatskolor. Det dessa skolor har gemensamt är oftast motiverade elever, engagerade lärare och föräldrar som bryr sig. Genustänk, medinflytande och demokrati.
Och nästan alla är goda medelklassvennar."

Klyftorna större än någonsin

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Klassrelaterade frågor, Fattigdom, Kapitalism och vinstmaximering
Den liberalkapitalistiska analysen betonar att sociala och ekonomiska klyftor
är ointressanta så länge även de sämst ställda i någon mån får det bättre. ILO-analytikern Naren Prasad kritiserar detta. Hon visar att den ekonomiska globaliseringen inte har skapat bättre förhållanden för arbetstagare.
Tvärtom har lönerna minskat kraftigt i länder med en i hög grad globaliserad ekonomi. Det är bara länder där staten har intervenerat i ekonomin, genom inkomstutjämning via skatter och pensionssystem, som inte har så stora inkomstklyftor.
MEN HUR STÅR det då till i ett land som

Vi sitter inte i samma båt

Upphovsperson: Malm, Andreas
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Australien, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Klassrelaterade frågor
Bilden från brändernas Australien (början av 2009) lämnar mig inte.
En svart molnsky av rök och våldsamma flammor täcker hela himlen – dånet ser ut att vara öronbedövande –
och jagar en bil framför sig. Elden är i hälarna på bilen,
som flyr i högsta fart. Säger inte den bilden allt?

Egendom är stöld

Upphovspersoner: Bohlin, Rebecka | Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Klassrelaterade frågor, Copyleft och upphovsrättskritik, Allmänningar, Upphovsrätt och patent, Ägande, Övervakning
En kniv kan användas till att skada eller rent av mörda – men det är gärningen, inte föremålet, som
är förbjudet. I den pågående rättegången mot The Pirate Bay står fyra män åtalade, men inte för att själva ha kopierat upphovsrättsskyddat material som tillgängliggjorts på ett otillåtet sätt, vilket sedan 2005 är brottsligt.
I stället hävdar åklagarsidan att männen bakom The Pirate Bay har gjort sig skyldiga till medhjälp till brott. The Pirate Bay är en plattform som gör fildelning, legal såväl som illegal, möjlig. De åtalas för att ha tillhandahållit ”kniven”. En fällande dom i högre instans förefaller därför skrämmande och osannolik.

Sidor