Sökformulär

Kulturhistoria

Folkbildning – vad är det, och vad ska det vara bra för? Och ska folkbiblioteken ägna sig åt det?

Upphovsperson: Myrstener, Mats
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Demokrati, Politisk historia, Litteratur, Sociala och politiska aktivister, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Utbildning och skola
Årets BiS-seminarium på Bok- och Biblioteksmässan handlar om folkbildning och bibliotek med Ulla
Forsén, Sven-Eric Liedman och Lars Sewilius Berg som samtalsgäster. I den här och följande artiklar i numret aktualiseras ämnet.

Hindutva: Ovetenskaplighet i debatten om Indiens ursprungshistoria

Upphovsperson: Lindgren, Lars
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Kulturarvet, Kulturhistoria, Socialhistoria, Vetenskap och forskning, Indien, Migration
Indien översköljs för närvarande
av en våg av hindunationalism.
Arkeologi och
historia skrivs om. Den nya
historiesynen återspeglas
såväl i vetenskapliga publikationer,
press och på Internet
som i statliga publikationer,
uttalanden och administrativ
praxis. Det sker ”patriotiska”
och i allt högre grad nationalistiska
omtolkningar av subkontinentens
tidiga historia.

Också Kafka förblev kronvrak

Upphovsperson: Sundin, Tommy
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Politisk historia, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Tjeckien
"Vem minns inte sitt första möte med Franz Kafka?
Mitt ägde rum 1964 under kongeniala omständigheter. Allmänna värnplikten lämnade på den tiden inget åt slumpen. Även kronvrak tvingades tjäna riket och som astmatiker placerades jag tillsammans med tre andra oduglingar på översta våningen av Umeå infanteriregementes kanslihus där ett dammigt bokförråd inrymdes. Uppdraget var aningen oklart, för att inte säga lika med noll,
vilket gjorde att vi i praktiken kunde
ägna oss åt fria studier på heltid."

Ideologi och byggnad

Upphovsperson: Leander, Per
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Politisk historia, Socialism, Fascism, Tjeckien, Polen, Österrike, Kulturhistoria, Slovakien, Konservatism, Arkitektur
Klassisk stalinistisk gotik i Warszawa (eller Stalinkrokaner som somliga säger), märkliga arbetarbostäder i Wien – den kilometerlånga längan i varma färger för femtusen personer – och Nowa Huta utanför Krakow som skulle bli en socialistisk mönsterstad. Om nu inte människor hade varit lite svårare att forma än hus…
Per Leander tittar på städer och hus i Europa. Och minns historien bakom.
Är Bratislava en huvudstad eller fortfarande en småstad? Och varför växer det upp så många monument över påven och den gamle högernationalistiske diktatorn Pilsudski i Polen?
Det blev en annorlunda resa.

Sidor