Sökformulär

Kulturhistoria

Vem tillhör Irak: dess olja, dess våtmarker?

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Thesiger, Wilfred (foto) | Kutchera, Chris (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Kulturhistoria, Politisk historia, Naturresurser, Ursprungsfolk, Kriget mot terrorismen, Irak, Imperialism
[M'adan: Irak] Klaner och stammar, jordägande nomader,
forntida städer. Alla tycks de få ny aktualitet i dagens sönderslagna Irak. Men hur ser Iraks historia ut? Vilka har gjort anspråk på Iraks landområden och det som finns under den – oljan? Och hur ser situationen egentligen ut på Iraks landsbygd?
Iraks olika minoritetsgrupper drabbas i nutidens våld och krig. Vad händer med m´adan-araberna – ursprungsfolket i södra Iraks väldiga våtmarksområden – när nu olja påträffats också där?

#Khomani San: land förlorat och återvunnet

Upphovsperson: Karlsson, Annika
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Kulturhistoria, Ursprungsfolk, Jordreformer, Sydafrika
[#Khomani San: Sydafrika] #Khomani San är en grupp av San folken som lever i södra Kalahari öknen i Sydafrika.
1931 bildades Kgalagadi nationalpark. Området där den nya nationalparken bildades var inte obefolkat.
#Khomani Sanfolket hade sina traditionella jaktmarker inom parkområdet. Mellan 1936 och 1974 tvångsförflyttades samtliga ut ur nationalparken. Efter det första flerpartivalet i februari 1994 tillträdde Nelson Mandelas nya regering och en process började för att på juridisk väg återkräva deras förlorade land. Även om det funnits konflikter mellan traditionella och mindre traditionella grupper visar exemplet #Khomani San på möjligheter för ursprungsfolk att skapa lagstiftning som skyddar ursprungsfolks traditionella land.

Kymrernas språk och litteratur

Upphovsperson: Gejel, Mikael W
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Kulturhistoria, Irland, Politisk historia, Litteratur, Språk, Storbritannien
Den inhemska keltiska befolkningen i Wales kallas kymrer. Deras språk kallas kymriska, kymraeg. Det är ett keltiskt språk av den brytonska eller p-keltiska grenen. Dess närmaste släkting är bretonskan. Kymriskan är det mest utbredda av de överlevande keltiska språken. Enligt de senaste undersökningarna talar 611 000 människor kymriska.
Närmare 1,5 miljoner förstår kymriska.

Guancherna: ett folk försvunnet för evigt?

Upphovspersoner: Lindgren, Lars | Fjärde Världens redaktion
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Kulturhistoria, Politisk historia, Ursprungsfolk, Spanien, Kolonialism, Språk, Migration
Guancherna assimilerades och förslavades. De var Kanarieöarnas urinvånare och brukar beskrivas som ett helt försvunnet folk. Men är det verkligen så? Hur, när, varför och av vem befolkades Kanarieöarna? Och vad blev det av dessa människor?
Lars Lindgren, flitig besökare till ögruppen, har undersökt saken.

Språksituationen i Östtimor: babylonisk språkförbistring eller multilingvistisk resurs?

Upphovsperson: Jannisa, Gudmund
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Kulturhistoria, Östtimor, Politisk historia, Språk
Den 30 augusti 2001 valdes en konstituerande församling i Östtimor, som i mars 2002 antog en konstitution. I dess sektion 13 står i den engelska versionen:
”1. Tetum and Portuguese shall be the official languages in the Democratic Republic of East Timor.
2. Tetum and other national languages shall be valued and developed by the State.”
Indonesiska (dvs) Bahasa och engelska erkändes i konstiutionen som ‘working languages’.
Ovanstående är den omedelbara bakgrunden till vad som av många ses som ett av Östtimors problem; oklarheten om vilket språk som gäller i olika sammanhang. Det som orsakat den mesta kontroversen
är valet som portugisiska som officiellt språk ’nr 1’.

Zenit, ett namn med anor

Upphovspersoner: Warlenius, Rikard | Askegård, Josephine
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Politisk historia, Opinionsbildning, Socialism, Information, kommunikation och media
Att Arbetarens nya systertidning – med större utrymme för fördjupning,
kultur och debatt – fått namnet Zenit är ingen slump.
Rikard Warlenius och Josephine Askegård ger en guide till tidskriften Zenit, som startade som en syndikalistisk tidskrift på
1950-talet, men under dramatiska former övertogs av ”den nya vänstern” efter ett decennium.

Vi växer med Zenit

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Politisk historia, Information, kommunikation och media
Med början i januari 2009 lanserar Arbetaren sin systertidning Arbetaren Zenit: "Med två tidningar kommer vår nyhetsbevakning att växa. Vi ger större utrymme för analys och fördjupning, debattsidan byggs ut och inte minst får kulturen en sida till. Dessutom får vi plats för en längre intervju", skriver Arbetarens chefredaktör Rebecka Bohlin.

Besökarna intressantare än konsten: på konstutställning i Kabul

Upphovsperson: Karlsson, Jane
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Kulturarvet, Kulturhistoria, Afghanistan, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Bildkonst och film
Glöm för en stund allt elände och tänk på vackra bergsmassiv och vänliga, nyfikna människor.
Jag är i Bagh-e-Babur, Baburs trädgårdar, som
är en fanstastisk oas mitt i Kabul. Mausoléet
över Babur, Mogulrikets grundare, och hans släktingar och den lilla öppna moskén som sägs ha varit förlaga till Taj Mahal finns här. Allt var förstört; varenda träd nedhugget eller sönderskjutet när frontlinjen gick just här under det tidiga 1990-talet. Aga Khan’s Trust for Culture arbetar intensivt med restaurering av vad som finns kvar och nyuppbyggnad av helt förstörda delar.

Sidor