Sökformulär

Kulturhistoria

Stora behov kan också ge stora resultat

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström, Charlotte (övers.)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Kulturhistoria, Afghanistan, Socialhistoria, Utbildning och skola
Utbildning har alltid varit ett högt skattat ideal i Afghanistan, där berömda lärdomscentra har blomstrat under olika historiska epoker. Under samaniderna på 800-talet var det Balkh, under ghaznaviderna på 900- och 1000-talet var det Ghazni, under timuriderna på 1400-talet och durranidynastin på 1700-talet var det Kandahar.

Så firas en utrensning

Upphovspersoner: Malm, Andreas | Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Kulturarvet, Politisk historia, Socialhistoria, Islam, Spanien, Kulturell identitet och gemenskap, Rasism och främlingsfientlighet, Kulturhistoria, Kristendom
Den 11 september 1609 utfärdades den första ordern. Samtliga människor av muslimsk börd skulle ut ur Spanien. I år hedras det 400-åriga minnet av den största etniska rensningen i Europa före 1900-talet – men de flesta spanjorer firar. De klär ut sig till morer och kristna och jublar när de kristna vinner.
Arbetaren gick på Moros y Cristianos-festival och pratade med dem spelet handlar om.

Svensk romani: ny ordbok presenterar ”hemligt” språk

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Minoritetskulturer, Sverige, Kulturhistoria, Kulturella seder, Språk
"Sällan har jag varit mer omtumlad. Jag visste faktiskt inte att detta talats sedan 1500-talet i Sverige och fram till nu, och då har jag ändå varit chef för Språkrådet länge." Det berättade Olle Josephson när den nya ordboken
över svensk romani presenterades av Podium förlag i Stockholm den 24 november 2008.

Delegationen för romska frågor

Upphovsperson: Fjärde världens redaktion
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Minoritetskulturer, Föreningsliv, Kulturhistoria, Socialhistoria, Myndigheter och förvaltning, Språk, Kulturell identitet och gemenskap
Delegationen för romska frågor har i uppdrag att, med utgångspunkt i Sveriges internationella
åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, vara nationellt pådrivande i arbete med att förbättra romernas situation i Sverige.

Det är inte jag som skall ha svaret...

Upphovsperson: Nerman, Bengt
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
”Vad är ett bibliotek?” Hur kan bis låta mig ställa en så korkad fråga? ”Bengt Nerman minns sina gamla bibliotek och undrar... och hoppas bis läsare skall ge honom ett svar.” Vad är detta för nonsens? Har bis över huvud taget läst mitt inlägg eller - om läst, förstått vad där står?
Vad jag har uppmärksammat är att debatten om ett nytt stadsbibliotek i Stockholm hittills har förts av esteter och arkitekter och inte av dem som ligger närmast till. ”Om en bibliotekarie tänkte idag, hur skulle ett huvudbibliotek i Stockholm kunna se ut - inifrån, inte utifrån?” Så ser min fråga ut: ett uppmaning till tänkande. Jag hade trott att detta verkligen var en fråga för en kår som ser biblioteken från vänster.

Etnofiktion: när diskriminerade spelar sig själva

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Kulturhistoria, Sexualitet, Brasilien, Papua Nya Guinea, Bildkonst och film, Genus och jämställdhet
Filmen ”Transfiction” handlar
om transsexuella – kortfattat:
”män som vill vara
kvinnor”. Platsen är staden
Sao Paulo, Brasilien. Socialantropologiska
institutionen
och Alumniföreningen Antropool
ordnade en visning
på Stockholms universitet.
Johannes Sjöberg, den skådespelare,
filmare och lärare
vid universitetet i Manchester
som gjort filmen, var
själv på plats.

Sidor