Sökformulär

Kulturhistoria

Mäktiga Globo och Lula beroende av varandra

Upphovsperson: Peña Rojas, Gonzalo
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Kulturhistoria, Klassrelaterade frågor, Politisk historia, Politiska institutioner, Brasilien, Information, kommunikation och media, Kapitalism och vinstmaximering
Rede Globo är världens fjärde största mediebolag och har skaffat sig
en maktposition i Brasilien som få privata bolag kan skryta med. I 45 år
har Globo till stor del kontrollerat den brasilianska journalistiken.

"Japaner, japaner, japaner" – östasiater i svensk bild- och scenkultur

Upphovspersoner: Tigervall, Carina | Hübinette, Tobias
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Asien, Japan, Kina, Nordkorea, Sydkorea, Genus och jämställdhet, Rasism och främlingsfientlighet, Bildkonst och film, Teater och scenkonst, Kulturhistoria
Hur skildras människor från Kina, Japan eller Korea i Sverige? Varför återges östasiater på det sätt som görs i Sverige? Och hur kommer det sig att östasiater fortfarande i bild-, film- och scensammanhang kan framställas på ett sätt som inte längre anses godtagbart när det gäller personer av afrikanskt eller judiskt ursprung? Två forskare på området, Carina Tigervall och Tobias Hübinette, har gjort en genomgång.

Vad är det för flaskpost Tariq Ali har kastat i vattnet: en rätt tung flaskpost...

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Islam, Pakistan, Litteratur, Storbritannien
Brittisk-pakistanske Tariq Ali har varit på besök i
Sverige. Han skulle bland annat presentera sin nya
bok på Ordfronts förlag, Pakistan mellan diktatur
och korruption. Och det var svårt att missa besöket,
Tariq Ali förekom i radio, på teve och i alla de
stora tidningarna. Samt på ett möte på Kulturhuset
i Stockholm.
Internationalens Farooq Sulehria träffade honom.
Men de talade inte om den boken.

Vad är ett folkbibliotek?

Upphovspersoner: Myrstener, Mats | Stockholms Stadsbibliotek (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Kulturhistoria
I artikeln ger Mats Myrstener en beskrivning över folkbibliotekens historiska utveckling i Sverige. Han tar upp bibliotekarierollen, den hiearkiska organisationen från chef till assistent och värdegrunden. Han undrar hur det ser ut på folkbiblioteken idag, har bibliotekarierna nu en annan värdegrund än sina föregångare?

Varför Valfrid?

Upphovspersoner: Atlestam, Ingrid | Stockholmskällan (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Kulturhistoria, Socialhistoria, USA
I artikeln diskuterar Ingrid Atlestam varför BiS utsett Valfrid Palmgren till chefsideolog trots att hon inte var socialist. Hon beskriver Palmgrens resa till USA, Folkbiblioteksutredningen och tar upp hennes betydelse för det moderna folkbibliotekets framväxt i Sverige.

Om assistentföreningen vid Stockholms Stadsbibliotek och lönekonflikten 1931-1939

Upphovspersoner: Myrstener, Mats | Stockholmskällan (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Kulturhistoria, Politisk historia
Mats Myrstener beskriver i artikeln den hiearkiska organisationen på Stockholms Stadsbibliotek på 30-talet med de många nivåerna av personaluppdelning, assistenföreningen som kämpade för att höja biblioteksassistenternas låga löner och lönekonflikten 1931-1939 mellan föreningen och Stockholms Stadsbibliotek.

Huset Möhlenbrock, Sigurd Möhlenbrock, en epok i svensk bibliotekshistoria

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Kulturhistoria, Politisk historia
När Sigurd Möhlenbrock lämnade sin tjänst som stadsbibliotekarie i Göteborg 1978 flyttade han till Klädesholmen i Bohusläns skärgård och gjorde sedan bara några enstaka gästspel i den biblioteksvärld han varit en av de dominerande och mest aktiva i under fyra decennier. I november 2007 avled han 92 år gammal. Ingrid Atlestam, en gång nyanställd 68-aktivist i hierarkiska Göteborgs stadsbibliotek, har haft anledning att nyansera sin syn på honom.

Sidor