Sökformulär

Kulturmöte och kulturutbyte

”Jag tänker att det inte är så roligt där”: skolelevers tankar om Afghanistan

Upphovsperson: Engman, Frida
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Barn och ungdomar, Utbildning och skola, Kulturmöte och kulturutbyte
"Under mina skolbesök på våra vänskolor i Sverige brukar jag
fråga eleverna om deras tankar kring Afghanistan. Det första
eleverna genomgående svarar oavsett ålder är – krig. De yngre
elevernas tankar går även ofta till detaljer som bomber, gevär
eller blod och som en lågstadieelev förtydligade:
Jag tänker att det inte är så roligt där."

Bättre livskvalitet i Los Zanjones

Upphovspersoner: Chavarría, Erich | Wallin, Lasse (övers.)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2009
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Nicaragua, Internationellt bistånd, Jordbruk, Kulturmöte och kulturutbyte
Rapport från ett pågående projekt:
"Första gången vi kom till samhället Los Zanjones var i maj i år. Vi möttes av en grupp kvinnor och ett
par män. De hoppades att få hjälp av VFSN med ett projekt för att odla grönsaker. Mötet hade sammankallats
av AMDES*, vår samarbetsorganisation som på olika sätt stödjer 14 byar i Posoltega.
Kommunen drabbades hårt av orkanen Mitch 1998 då mer än 2000 personer miste livet i ett jordskred
orsakat av det kraftiga regnet. AMDES började då sin verksamhet med katastrofhjälp till offrens
familjer och har sedan dess fortsatt att tillsammans med befolkningen bekämpa fattigdomen i trakten."

Från Vänersborg till Kabul Fem nationer möttes på SAKs vänskolekonferens.

Upphovspersoner: Håkansson, Markus | Håkansson, Markus (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Kulturmöte och kulturutbyte
Jag anländer till Vänersborg just som videolänken mellan Vänerskolan och
ett rum i Kabul rullar igång. I rummet i Kabul, som tillhör Europeiska kommissionen,
ser jag en grupp människor, några vuxna, de flesta barn. Jag förstår
snart att barnen kommer från ett antal olika skolor runtom i Afghanistan
och
har rest till Kabul för denna videokonferens med Sverige. Sverige förresten, här
finns elever och lärare från hela SAKs vänskoleprojekt – det innefattar förutom
Sverige och Afghanistan även Slovakien, Storbritannien och Estland. Det är ett
inget annat än ett 5-nationsmöte som äger rum i en aula i Vänersborg denna
torsdag den 30 september.

Manifest för en bättre värld

Upphovspersoner: Karlsson, Jane | Mathews, Jenny (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2011
Ämnesord: Kulturmöte och kulturutbyte
Elever på europeiska skolor går till handling och kräver
utbildning för barn och unga i Afghanistan.
I mars 2011 samlades elever från väns­kolor i England, Estland, Slovakien och Sverige i den lilla slovakiska staden
Senec för en konferens. De fick möjlig­
het att diskutera förutsättningar för ut­
bildning med elever i Afghanistan över
videolänk

Två böcker – två världsbilder

Upphovsperson: Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Vetenskap och forskning, Litteratur, Kulturmöte och kulturutbyte
Bokrecensioner.
Från äventyr till socialantropologi – så skulle man
kunna säga att
utvecklingen har
varit i skildringen av folk och
kulturer utanför
Europa.
Två personer
som kan stå
som exempel är
Rolf Blomberg,
”Folkhemmets
äventyrare”,
som han kallas
i Walter Repos
biografi, och
professorn i socialantropologi
Ulf Hannerz.
Han har just gett
ut boken ”Café
du Monde”.

Sidor