Sökformulär

Sociala forum

Detta har hänt...

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Sociala och politiska aktivister, Europa, Sociala forum, Kultur- och informationsallmänningar
Under maj spurtar alla organisationer för att få klart sina program på ESF i Malmö. Åtminstone två
aktörer med biblioteksanknytning kommer att finnas. Det vet vi redan nu:
Världsbiblioteket planerar tre seminarier: en presentation av www.globalarkivet.se, en debatt under
den preliminära rubriken: ”Open Access - communistic gift economy or supplement to the capital?”
och så vill man göra något om världslitteratur
Det nyskapade nätverket ”Librarians for informational commons and another Europe” planerar
två seminarier preliminärt 18 resp. 20 september: Ett om Public Lending Rights och ett med en
preliminär inriktning mot “the role of the library in the construction of informational commons and
another Europe.” - för att citera den sammanhållande kraften Mikael Böök från Finland.

”När amerikanska arbetare drabbas, så står ni näst i tur i Europa”: Wendy Thompson, Detroit, arbetar för kämpande fackföreningar

Upphovspersoner: Trige Andersen, Nina | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Sociala och politiska aktivister, USA, Politiska taktiker och strategier, Sociala forum, Socialism
Wendy Thompson från Detroit hade varit bilarbetare. Hon trodde att det nu var dags att njuta av sin välförtjänta pension. Men så kom krisen. Nu kämpar hon för rätten till sin intjänade pension tillsammans med tusentals andra.
Om en månad, 23-25 april, är hon med och arrangerar Labor Notes-konferensen om facklig organisering – och uppmanar europeiska aktivister att delta.

Uttalande från Klimaforum09: "Erkänn klimatskulden!"

Upphovsperson: Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Deklarationer, fördrag och konventioner, Sociala rörelser, Sociala och politiska aktivister, Danmark, Ekonomisk historia, Sociala forum
7-18 december hölls det alternativa Klimatforumet i Köpenhamn.
Folk från hela världen har mötts och diskuterat. Forumet antog också en deklaration. Här är en sammanfattning.

Det globala civilsamhället – mer eller mindre demokrati?

Upphovsperson: Charpentier, Erika
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2008
Ämnesord: Sociala rörelser, Sociala forum
Det ’civila samhället’ har blivit ett viktigt begrepp i såväl det akademiska som politiska samtalet och inkluderar många olika åsikter och perspektiv. Är det civila samhället en verklig
kraft i arbetet för rättvisa och demokrati eller fungerar det bara som en rökridå för att dölja bristen på verklig förändring?

Idag saknar syd valfrihet

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Handel, Sociala och politiska aktivister, Mocambique, Sociala rörelser, Sociala forum, Indien, Imperialism, Jordbruk
- Vi måste låta dem som drabbas värst komma till tals och det är alltid de vanliga människorna. Vår enda chans är att tillsammans med andra människor i liknande situation sätta press på makthavare. Därför deltog vi i World Social Forum i Indien.
Det säger Amade Sucá, representant för bonderörelsen Unac, nyss hemkommen från Mumbai.

Seg start efter toppmötet

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Hållbar utveckling, Sociala rörelser, Fattigdom, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Sydafrika, Miljöföroreningar
Ett och ett halvt år har gått sedan Johannesburg invaderades i samband med världskonferensen om hållbar utveckling, WSSD.
Efterspelet till toppmötet lämnade civilsamhället i Sydafrika splittrat och arbetet med att lyfta frågorna på gräsrotsnivå har gått trögt.

Sidor