Sökformulär

Socialism

Strategiskt fälttåg mot korruptionen

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Socialism, Reformer, Korruption, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Kuba
Grönklädda säkerhetsagenter söker igenom ett flott kontor på en kanadensisk bilfirma. Toppchefer vid Kubas berömda cigarrfabriker sitter bakom galler. En tidigare minister har bytt sin maktposition mot en fängelsecell i 15 år. En av de första lagar Raúl Castro undertecknade, i augusti 2007, skärpte lagstiftningen mot korruption och en riksrevisor tillsattes. Ideella Transparency International rankar nu Kuba bättre än snittet i världen vad gäller korruption, och på tredje plats i Latinamerika och Karibien. Men mygel kan vara mer förödande för ett socialistiskt system. I det kapitalistiska tillhör det ordningen.

Korruption är kontrarevolution Raul Castro i Nationalförsamlingen:

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Geopolitik, Socialism, Våld och konflikter, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Korruption, Kuba
”I den globala finanskrisens malström har vi ändå i år haft en godtagbar ekonomisk utveckling” sammanfattade Raul Castro i Nationalförsamlingen i december. Han talade om de pågående förändringarna ”för att bättre bygga socialismen, utan att förivra oss eller improvisera”. Han tog i hårt mot den korruption som inte bara är en ekonomisk förlust utan också en etisk och moralisk. ”Den är en av revolutionens värsta fiender, till och med skadligare än USAs och medlöpares undergrävande verksamhet.” sa Raul och påminde om att Fidel varnat för detta för 6 år sedan och sagt att Kuba kunde vara på väg att gräva sin egen grav, det som USA inte lyckats med på över 50 år.

Bageridebatt i Granma: Kasta inte ut barnet ...

Upphovspersoner: Garcia,, J.P. | Paez, N.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kuba
I en pågående debatten i dagstidningen Granma diskuteras ägandets roll i ett socialistiskt samhällsbygge. Vad menas med samhällelig egendom? En debattör hävdar vikten av samhälleligt ägande av produktionsmedlen men att det inte räcker med ägande, det måste också bygga på arbetarnas delaktighet i makten. En annan menar att ägandet inte är viktigt, utan att makten kan utövas på annat sätt, och att det viktiga är att skapa jämlika möjligheter och fördelning av produktionsresultatet.

Privatföretag och kooperativ

Upphovsperson: Miranda Lorenzo, Humberto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialism, Marknads-, plan- och blandekonomi, Privatiseringar, Kooperativ, Kuba
Sovjetblockets kollaps tvingade Kuba till drastiska åtgärder för överlevnad. Utländskt kapital in till samriskföretag, egenföretagande och marknadsvillkor utvidgades för att ersätta nerdragen statlig varu- och tjänsteproduktion. Men det blev ingen svångremspolitik a la IMF. Men krisen utnyttjades inte för att också fundera över Marx tankar om hur arbete i fri förening, som kooperativ och andra samhälleliga produktionsformer skulle kunna utvecklas för att befästa socialismen också med marknadsinslag. Det är vad som prövas nu.

Äganderätten

Upphovsperson: Nova Gonzalez, Armando
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialism, Reformer, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kuba
På Kuba blev nationaliseringen av USA-monopolen det logiska motdraget mot USAs ekonomiska krigföring. Den ledde i etapper på 60-talet till att Kuba uppnådde världens kanske högsta egendomskoncentration i statliga händer. I debatten efter krisen på 90-talet har allt fler hävdat att statsapparaten tagit på sig mer än den kan klara av och hänvisar till att Marx och Engels såg övergången från kapitalistisk produktion som en stegvis process där flera egendomsformer kunde samexistera. Det statliga ägandet, ”allas egendom” har i praktiken ofta blivit ingens ansvar. Frågan om äganderätten till produktionsmedlen är fortfarande olöst men nu pågår en kooperativisering och privatisering av detaljhandel och tjänsteutbud i sökandet efter bästa, produktiva sätt och uppnå en produktiv och rättfärdig produktions-, fördelnings- och konsumtionscykel.

In i det okända Inför 6e partikongressen: Förslag till ekonomiska och sociala riktlinjer

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Kuba
Den kubanska revolutionära processen har visat att försöka bygga socialism är att beträda en väg in i det okända. För kubanernas del har det inte bara varit – och är - en ständig kamp för att lösa såväl de problem som uppstår av egna misstag som att övervinna de ständiga, mäktiga hinder av alla de slag som imperialismens krigföring reser på vägen. Stora tag för att rätta till kursen har behövts varje årtionde. Inför den 6e partikongressen i april pågår nu landsomfattande rådslag om de inre problem som lett till misshushållning och korruption, och hur de ska rättas till. Se även Kuba 4.2010: 500 000 till nya jobb.

Efterlyses: moçambikiska politiker med ideologi

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Politisk historia, Mocambique, Imperialism, Ekonomiska institutioner, Marknads-, plan- och blandekonomi, Socialism
Den 25 juni har Frelimo haft makten i 34 år och allt talar för att partiet vinner fem nya regeringsår senare i höst. En kontinuitet i tid som dock inte gäller den politiska inriktningen. Dagens Frelimo har föga gemensamt med den självständighetssträvande frihetsrörelsen från sjuttiotalet. Ändå är partiets innersta kärna i stort intakt sedan dess.

Opposition med rötter i facket och pengar från utlandet

Upphovspersoner: Kellecioglu, Deniz | Mukwazhi, Tsvangirayi (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Liberalism, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Partier, Zimbabwe, Ideologier, Politiker, Socialism
Zimbabwiernas förtroende för regeringen sjunker i takt med att landets inflation stiger. Nu ligger den på ofattbara 230 miljoner procent. Hoppet om förändringar och ett slut på denna onda tid knyts till oppositionspartiet MDC och de tröga förhandlingarna med regeringen om delat regeringsansvar. Men vad har oppositionen för program?

Fidel tillhör en annan galax

Upphovsperson: Borón, Atilio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Politiker, Imperialism, Socialism
”Fidel lever omgiven av böcker och papper. Dagliga nyhetssammanställningar håller honom informerad om vad som händer i världen.” skriver Atilio Borón efter sitt möte med Fidel. Boron är en av Latinamerikas mest framstående samhällsforskare och debattörer och mötet med Fidel skedde i samband med det stora världsunika Internationella ekonommötet om globaliserings- och utvecklingsproblem i Havanna i mars. Samtalet handlade om ekonommötets diskussioner, om den kubanska regeringsombildningen och naturligtvis om den världsomfattande ekonomiska, klimat och livsmedelskrisen.

Framtiden för sex och socialism: radiointervju med Mariela Castro Espín

Upphovspersoner: Haydulina, Anastasia | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Sexualitet, Feminism och kvinnorörelse, USA, Genus och jämställdhet, Socialism
Är samkönade partnerskap möjliga i ett tidigare katolsk samhälle med ett kommunistparti i ledningen?
Vilka utmaningar står kubanska kvinnor inför idag?
Hur kommer läget på Kuba att förändras när din farbror Fidel dör?
Vilka framsteg vill du se på Kuba?
Det är frågorna som chefen för Kubas Centrum för Sexualupplysning besvarar i denna intervju med Russia Today, 1 januari 2009.

Sidor