Sökformulär

Socialism

Visioner räcker inte

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Spanien, Strejker, Socialism
De senaste åren har vänstern rört sig stadigt högerut, vilket bidragit till att möjliggöra den sittande regeringens aktuella politik. När ingen längre kräver sådant som sex timmars arbetsdag med bibehållen lön förflyttas mittpunkten. Det blir lättare att få pigavdrag för de rika att framstå som något normalt. Och när fackföreningsrörelsen agerar allt mer räddhågset, i konsensus med kapitalet,
blir det samtidigt lättare att få de ökande klyftorna och att allt fler jobb blir osäkra och lågbetalda att framstå som något naturligt. Låt oss därför komma ihåg att det finns exempel som visar att den politiska debatten kan gå i motsatt riktning. I förra veckan skrev Arbetaren om den växande anarkosyndikalistiska fackföreningen CGT i Spanien.
Dessa anarkosyndikalister går emot både arbetsgivare och övriga fack och framhärdar i att kapitalismen måste ifrågasättas och att lösningarna på
dagens kris måste gynna arbetarna. De kräver mer
än bara drägliga löner och arbetsförhållanden.
De inte bara förespråkar sådant som 35 timmars arbetsvecka, avskaffande av hela bemanningsbranschen och att arbetarna ska kunna ta över nedläggningshotade företag. De för fram sina visioner i aktuella samhällsdebatter och omsätter dem till konkreta dagskrav när de demonstrerar och ockuperar.

Klass före kön kan döda

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Venezuela, Partier, Reproduktiv hälsa, Politiker, Paraguay, Bolivia, Socialism, El Salvador, Nicaragua, Kristendom, Uruguay
"En kvinna kommer in till sjukhuset.
Hon har försökt framkalla abort på
sig själv och komplikationer har tillstött, men vårdpersonalen vårdar inte – utan tillkallar polis. Kvinnans underliv är en brottsplats som ska undersökas rättsligt och inte medicinskt.
Hon riskerar nu två till åtta års fängelse eftersom hon bor i El Salvador."

Vad händer... ...med den gröna revolutionen?

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Libyen, Politisk historia, Islam, Styrelseskick, Socialism
I tisdags, den 1 september, markerade inte bara 70-årsdagen av andra världskrigets utbrott. Då
inleddes även ett sex dagar långt firande av den oblodiga kupp som avsatte den enväldige kung Idris och förde den 27-åringe officeren Muammar al-Qadhdhafi
– sedan dess Broder ledare och vägvisare för revolutionen –
till makten 1969. Utöver en lång rad afrikanska ledare deltog bland andra Venezuelas Hugo Chávez i hyllningarna.

Hemma hos Harry

Upphovsperson: Myrstener, Mats
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Kulturarvet, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Socialism
Intervju med före detta biblioteksrådet, anarkisten/syndikalisten och veteranen från finska inbördeskriget Harry Järv: "Hemma i lägenheten på Fyrverkarbacken hos 87-årige Harry Järv, f.d. biblioteksråd på Kungliga biblioteket, krigsveteran, tidskriftsredaktör, författare, översättare m.m., trängs 14.000 volymer böcker."

Socialismens framtid under debatt

Upphovspersoner: Cameron, Marce | *, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Socialism
Under hösten. diskuterade nästan 4 miljoner kubaner framtiden på arbetsplatser och i bostadskvarter. Mellan orkankatastrofer och internationell ekonomisk kris har landets ledning tvingats ägna sig mer åt krishantering än nödvändiga, framåtsyftande strukturella förändringar. Och USAs fortsatta, och faktiskt fortsatt ihärdiga blockad gör det ännu svårare. Det är läget när socialismens framtid debatteras.

BiS nya program!: reviderat och nu antaget på BiS årsmöte i Borås 13 mars 2009

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Allmänningar, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Genus och jämställdhet, Kultur- och informationsallmänningar, Socialism
Inledningen till BiS program: "Föreningen Bibliotek i Samhälle
(BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling,
baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar."

Sidor