Sökformulär

Ekonomisk utveckling och tillväxt

En storartad arbetarkongress Raul Castro:

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Facklig kamp och organisering, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Det var den 22 februari, Kubas Fackliga centralorganisation CTC avslutade sin 20e kongress. Den hade föregåtts av rådslag runt om på 66 000 arbetsplatser, med deltagande av nästan 3 miljoner medlemmar sedan drygt ett år tillbaka. Den stora frågan på rådslagen hade varit den nya arbetslagstiftning som behövs när andelen icke statligt anställda ökar. När alla beslut var fattade avslutades kongressen med Raul Castros tal, och slutorden ”Vi har haft en storartad arbetarkongress som har dragit upp riktningen för den kubanska fackföreningsrörelsen.”

Hjälpte svenskt bistånd?

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Hållbar utveckling, Sverige
Sida avslutar sitt samarbetsprogram med
Östtimor 2013 och har därför låtit utvärdera
Sveriges bistånd till Östtimor. Utvärdering-
en ger inte några siffror på resultatet av bi-
ståndet, men drar slutsatsen att resultatet är
i linje med målen.

ZIDEM: Särskilt utvecklingsområde

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Industri och industrialism, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handel, Kuba
Intill Mariels nya stora containerhamn anläggs ett ”särskilt utvecklingsområde” för både export/import och den inre marknaden. Det ska vara en plattform för utveckling av import, tillverkning och försäljning på export eller i landet. Hamnen och det intilliggande industriområdet är ett samriskprojekt mellan Brasilien och Kuba som beräknas kosta 900 miljoner US-dollar. Företagen inom området kommer att befrias från importtullar för varor som ska förädlas för vidareexport. Efter första året utgår 1 procent skatt på försäljning och tjänster, och om 10 år ska vinstskatten uppnå 12 procent. Men från första stund kommer de att betala en avgift för områdets utveckling. Och det blir inga undantag från Kubas lagstiftning för arbetsrätt och social trygghet.

Nya tider - Ny hamn för Post Panamax

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Industri och industrialism, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handel, Latinamerika, Kuba
Ungefär 45 kilometer väster om Havanna, i Mariel, ligger en naturlig hamn på nästan 8 kvadratkilometer som på 70-talet utvidgades till en stor modern hamn för sockerexport och oljeimport. För några år sedan började export och import flyttas från Havanna till Mariel. Och nu pågår för fullt en stor utbyggnad av en modern containerhamn i samarbete med Brasilien för att kunna ta emot över 800 000 containrar årligen. I anslutning till hamnen anläggs också ett särskilt industriellt utvecklingsområde. Läget är perfekt i förhållande till Panamakanalen.

Östtimors statsbudget 2013

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Östtimor, Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Infrastruktur, Investeringar, Offentlig sektor
Kan Du tänka Dig att den svenska riksdagen
i enighet antar budgeten? Knappast. Men i
Östtimor antogs budgeten för 2013 med 64
av parlamentets 65 röster den 18 februari!
Därför och för att det ger en bra bild av
läget i landet gör vi här en fylligare genom-
gång av budgeten och dess behandling.

Budgeten omfattar 1,6 miljarder dollar, Sveriges 127,6 miljarder dollar.

Nämnas bör att USA-dollar är Östtimors officiella valuta, varför alla belopp anges i USA-dollar.

UNMIT avslutat

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Den sista december 2012 avslutades FN-uppdraget i Östtimor, UNMIT. Ska det gå bättre den här gången? Förra gången FN:s Östtimormandat avslutats dröjde det bara ett år innan det blev kris i början av 2006 och ISF samt UNMIT skapades för att skapa fred och stabilitet.

Sidor