Sökformulär

Geopolitik

Tankar kring Kosovo, Kaukasien, crnogorski och klassifikation

Upphovsperson: Lilljegren, Joakim
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Geopolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Språk, Krig, Europa
Ifjol förklarade tre nya stater i Europa sig självständiga:
Abchazien, Kosovo och Sydossetien. Utropandena skedde ensidigt och har inte godkänts av vare sig regeringen i Belgrad eller den i Tbilisi. Som bibliotekariestudent har jag funderat på vilka konsekvenser detta kan få för mitt yrke – det måste ju försvåra bokklassificeringen när man inte är överens om vilket land en bok egentligen handlar om.

Afghanistan behöver fred: inte svenska trupper

Upphovspersoner: Peterson, Thage G | Tsang, Gideon (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Fredsengagemang, Geopolitik, Kriget mot terrorismen, Analfabetism, USA, Fattigdom, Internationellt bistånd
Före detta försvarsministern och riksdagens
talman Thage G Peterson skriver här
om Afghanistan – och ger sin syn på Sveriges
militära äventyr i landet. Att kalla de
svenska trupperna för fredsbevarande är helt
felaktigt, anser han.

Utan Afghanistankriget faller Nato samman

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Geopolitik, Politiska institutioner, Kriget mot terrorismen, Militärer, Europa, Imperialism, Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, USA, Krig
Om USA inte kan få med sig sina Nato-allierade i kriget i Afghanistan kan det betyda slutet för Nato. Farooq Sulehria granskar oron bland ministrar och Natoledare över vad som kan hända om USA inte kan dra med sig sina allierade i försöket att ta greppet om Asien…

Afarerna: plundring och förföljelse i världens mest ofruktbara område

Upphovsperson: Arbouz, Olivia
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2013
Ämnesord: Geopolitik, Statlig repression, Etiopien, Eritrea, Afrikas horn, Ursprungsfolk
Afarerna lever i stort i området kring Afrikas horn. Det kallas Afartriangeln och omfattar tre gränsländer: Djibouti,
Eritrea och Etiopien.De pågående konflkterna tvingar oft Afarerna att fl från sina hem. Föreningen ”Afarernas vänner” informerar och verkar i Sverige för demokratisk förbättring av den rådande situationen och uppmärksammar omvärlden på det rå-
dande krisläget.

Afrikas första världskrig

Upphovsperson: Hernborg, Emma
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Geopolitik, Politisk historia, Kongo (Kinshasa), Krig, Imperialism
En bräcklig fredsprocess har inletts för att få slut på den kongolesiska konflikten (Kongo Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo) som lagt landet i spillror och lett till flera miljoner människors död. Det finns många intressenter i detta krig om mineralrikedomar. Nu måste alla dessa uppfylla sina delar i det nyligen underskrivna avtalet.

NATO – kapitalismens järnnäve

Upphovsperson: Norberg, Agneta
Utgivare: Svenska Fredskommittén
År: 2008
Ämnesord: Fredsengagemang, Geopolitik, Nordamerika, Europa, Militärer
Påskaftonen den 22 mars hade runt 1000 personer, unga och gamla, tagit sig till NATO:s högkvarter i Bryssel för att visa sin avsky för NATO och dess politik, framför allt för att protestera mot NATO:s kärnvapenpolitik, som förordar föregripande förstaslag med kärnvapen - även mot länder som inte har kärnvapen. Deltagarna i denna aktion, som kallades NATO Game Over, arrangerad av Bombspotting i Belgien (spotting = peka ut), hade som mål att ta sig in på området, helst stänga hela verksamheten i protest mot de krigsbrott som NATO förbereder.

SADC: ett regionalt verktyg

Upphovsperson: Godsäter, Andréas
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Liberalism, Handel, Södra Afrika, Geopolitik, Botswana, Politiska institutioner, Internationellt bistånd, Sydafrika
Med södra Afrika menar man oftast inte mer än ett geografiskt område bestående av ett visst antal länder belägna i allra sydligaste delen av Afrika.
Men södra Afrika är mer än summan av staterna. Södra Afrika är en region som successivt och i varierande grad håller på att knytas samman, inte bara politiskt och ekonomiskt utan också genom ökat samarbete mellan olika typer av organisationer. I konsolideringen av regionen södra Afrika är tre, av flera, faktorer viktiga att nämna: apartheid, avkolonialiseringen och det kalla kriget

Sidor