Sökformulär

Landsbygdsfrågor

Rätten till mat

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Övrig energi, Landsbygdsfrågor, Städer, Matsäkerhet, Jordbruk
Runt hälften av jordens invånare räknas idag som stadsbefolkning.
Bland dem finns i Syd runt 800 miljoner aktiva bönder som odlar grödor och håller djur. De tillmäts en allt större betydelse: genom att stå för en tredjedel av maten i stadsområden bidrar de till att trygga tillgången på livsmedel samtidigt som de skapar arbetstillfällen och bevarar biologisk mångfald.
Men landsbygden är inte längre en lika pålitlig leverantör av mat.

På möte med byäldstarna

Upphovsperson: Anderberg, Jenny
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Hållbar utveckling, Landsbygdsfrågor, Afghanistan, Internationellt bistånd
"Några byäldstar har gått upp tidigt den här morgonen för att ta sig till ett möte med Svenska Afghanistankommittén. Några av dem har rest i tio timmar för att komma hit. Byäldstarna kommer seriösa och förväntansfulla. Någon kommer för att få pengar till sitt projekt, en annan för att få instruktioner och tips, ytterligare någon för att få teknisk hjälp. Alla byäldstarna kommer från byar som är en del av SAKs arbete med det så kallade National Solidatity Program, NSP."

Att sätta de sista först: utveckling underifrån genom byutvecklingsråd

Upphovspersoner: Stefansson, Andreas | von Seth, Lina (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Hållbar utveckling, Demokrati, Politiska institutioner, Afghanistan, Landsbygdsfrågor, Internationellt bistånd
Sedan 2003 pågår en landsomfattande utvecklingsinsats som både i omfattning och utformning saknar motstycke i den afghanska historien. Det gäller det Nationella solidaritetsprogrammet, NSP och den mobilisering av byutvecklingsråd
(Community Development Council,
CDC) som programmet bygger på.
NSP syftar till att stimulera utveckling underifrån samtidigt som det skapar grunden för ett legitimt styrelseskick på bynivå.

I vulkanens skugga

Upphovsperson: Carlsson, Mats
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Småföretagare, Nicaragua, Landsbygdsfrågor, Ägande, Livsmedelsförsörjning, Centralamerika, Jordbruk
Efter att Posoltega varit ett begrepp för mig sedan orkanen Mitch –98, kom jag äntligen dit i juli, tio år senare, och kunde med egna ögon få en bild av hur det såg ut. Posoltega
är samhället som dränktes av en framrusande flod av lera när vulkanen La Casita brast på grund av allt regnvatten som samlats i vulkanens kon. Det beräknas att 2000 förolyckades,
invånare som bodde utanför själva tätorten.

Uppdrag: att ge de allra fattigaste verktyg att förändra sitt liv

Upphovsperson: Chavarría U., Erich
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Småföretagare, Nicaragua, Landsbygdsfrågor, Ägande, Livsmedelsförsörjning, Centralamerika, Jordbruk
VFSN:s koordinator Erich Chavarría återger sina intryck av det gångna årets projektverksamhet.
Urania Gómez skyndar sig att göra tortillas och kaffe för att hinna ge frukost åt sin man som ska ut och arbeta på fältet för att så majs, en av de främsta basfödorna för fattiga bondefamiljer i Nicaragua. Sedan måste hon följa sina två små
pojkar till skolan som ligger 3 kilometer längre bort. Urania gick upp fyra i morse, som alla morgnar, men varför har hon så bråttom idag?
Anledningen är att hon ska vara på en kurs i grönsaksodling i Somoto klockan nio. Somoto är huvudorten i regionen och ligger åtta kilometer från huset, och innan dess måste hon hinna klart med alla hushållssysslor. Utbildningen genomförs av Movimiento Comunal, en av de organisationer som VFSN stödjer genom småprojektsverksamheten. Uranias verklighet delas av majoriteten av de förmånstagare som deltar i dessa projekt.

Kabul drabbat av svår växtvärk!

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Landsbygdsfrågor, Afghanistan, Städer, Migration
På uppdrag av Afghanistan-nytt åkte Börje Almqvist i början av oktober 2008 till Afghanistan för att undersöka fenomenet urbanisering. Börje sitter i SAKs styrelse och har mångårig erfarenhet av Afghanistan. Hans resa resulterade i en rad artiklar och reportage.
Du läser dem i det här numret av Afghanistan-nytt.

Ska SAK börja arbeta i städerna?

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Föreningsliv, Afghanistan, Landsbygdsfrågor, Städer, Internationellt bistånd, Fattigdom
"Jag är både för och emot att SAK börjar arbeta i städerna istället för att som nu i huvudsak på landsbygden.
Det som talar för att vi skulle göra det är de oerhörda behov som finns" säger Anders Fänge, SAKs platschef i Afghanistan.
I städerna finns många utsatta grupper som är i behov av hjälp.
"Fattiga familjer och framför allt kvinnorna i dessa familjer är speciellt utsatta, liksom barnen,
som skickas ut att arbeta. Dessa barn får ingen skolutbildning och därmed sämre förutsättningar i det fortsatta livet" säger Fänge.

Ekonomi, rättsväsende, korruption och åtal för presidentskotten i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Juridiska institutioner, Barn och ungdomar, Utbildning och skola, Ekonomisk politik, Östtimor, Landsbygdsfrågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Livsmedelsförsörjning, Flyktingar
Nyheter från Östimmor. Rapport från ett koordineringsmöte mellan de internationella utvecklingsparterna i Dili, Östtimors huvudstad.

Avkolonisering i Bolivia

Upphovsperson: Magne, Rodolfo
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Bolivia, Reformer, Landsbygdsfrågor, Ursprungsfolk, Internationellt bistånd, Styrelseskick
Med Bolivias kolonisering började den olyckliga historien för de lokala folkgrupper som idag kallas ”urfolksgrupper” eller indianer. Den ”officiella” historien som producerats av makthavarna har hela tiden försökt visa att kolonialismen var bra för samhället. Under många år firades den 12 oktober för att tacka spanjorerna för att de upptäckte Amerika.
Under kolonialismen grundlades en attityd som hela tiden bekräftade att västerländska värderingar (i form av filosofi, religion, teknik) var den rätta vägen för utveckling mot modernitet. Urfolkens värderingar och syn på livet nedvärderades och betraktades som ineffektiva och onödiga.

Sidor