Sökformulär

Ryssland

De sibiriska urfolkens livsvillkor: olja, gas och skogsavverkning hotar miljön och rennäringen

Upphovsperson: Pihl, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Djur, Ursprungsfolk, Naturresurser, Litteratur, Hälsa, Miljöföroreningar, Ryssland
[Sibirien: nentser] Vattnet i floderna Ob och Irtysch i Khanty-Mansidistriktet i centrala Sibirien förorenas av oljeläckor under jord orsakade av den växande oljeindustrin. Både djur och människor som lever i området blir sjuka.
Norr därom, på Jamalhalvön,
har exploateringen av en av världens största gasfyndigheter påbörjats. De renskötande nentserna försöker , med viss framgång, anpassa sig till utvecklingen.

Besök i Göttingen

Upphovsperson: Klint, Anna
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Föreningsliv, Brasilien, Naturresurser, Ursprungsfolk, Peru, Tyskland, Non-Governmental Organizations (NGOs), Ryssland
Den tyska organisationen Gesellschaft für bedrohte völker (GfbV) inbjöd två
representanter från Föreningen Fjärde Världen till sin årliga sammankomst, i år med temat klimatförändringar, 12-14 maj 2006. Birgitta Pihl, ordförande och Anna Klint,
som varande redaktör, for dit. GfbV bildades 1968 under namnet Biafrahjälpen.

Hälsoproblem i östra Sibirien

Upphovspersoner: Klint, Anna (foto) | Pihl, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Ursprungsfolk, Naturresurser, Hälsa, Tyskland, Ryssland
[Sibirien: tjukterna] På årssammankomsten för Gesellschaft fur bedrohte Völker
(GfbV) i Göttingen i maj 2006 berättade Larisa Abryutina,
läkare från Tjuktjerhalvön och vicepresident för de ryska ursprungsfolkens organisation Raipon, om i första hand tjuktjernas men även andra
östsibiriska ursprungsfolks livsvillkor.

Kvinnor driver på för fred i Kaukasus

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Fredsengagemang, Georgien, Feminism och kvinnorörelse, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter, Ryssland
Mer än tre månader efter konflikten väntar 20 000 georgier fortfarande (2008)på att få återvända till sina hem i Sydossetien och på båda sidor kommer människor tillbaka till spillror och förstörelse, skriver Amnesty i en ny rapport. Att försoning
ändå kan vara möjlig framgick på ett möte i Stockholm i mitten av november.

Andra världskriget del II: världskriget som skövlade jorden

Upphovsperson: Kärrman, Göran
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Tyskland, Krig, Ryssland
”Den 1 september förekom inga scener av entusiasm, inga hurrande folkmassor i Berlin i stil med vad Hitler upplevt i München 24 år tidigare. När han körde till riksdagen i Krolloperan för att tala till den klockan tio, var gatorna tommare än vanligt. De flesta, som vände sig om för att se på bilraden efter Ledaren, stirrade tysta.”
(A Bullock, Hitler, en studie i tyranni, sid 381)
Nej, det tyska överfallet på Polen orsakade inga glädjescener i Tyskland. Krigsmotståndet inom breda folklager, och särskilt inom arbetarklassen, var stort. Minnet av masslakten 1914-18 var alltför färskt.
Göran Kärrman fortsätter här med en ny artikel om andra världskriget.

Ja till kritiserad naturgasledning

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Infrastruktur, Politiska institutioner, Allmänningar, Energi, Tyskland, Naturresurser, Ryssland, Miljö och ekologi
Ökande växthusgasutsläpp,
miljöförstörelse och militarisering av Östersjön. Det menar kritikerna är några av konsekvenserna av att regeringen förra veckan godkände Nord Streams skandalomsusade gasledning, som ska gå från Tyskland till Ryssland genom
Östersjön.

renägarnas världskongress: ”Hot från gruv-, olje- och gasindustrin”

Upphovsperson: Ahlén, Anna-Maria
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Finland, Politiska institutioner, Grönland, Djur, Mongoliet, Naturresurser, Politisk organisering, Kina, USA, Norge, Kanada, Ryssland
"Fortsätter renbeteslanden
att krympa blir det katastrof
för dem som ska ägna sig åt
rennäringen om en 40-50
år" säger Odd Erling Smuk
som i våras valdes till ordförande
för organisationen
för världens renägare, på
deras fjärde världskongress i
Kautokeino.

”Jag vet inte vad det beror på, men det har blivit varmare”: ursprungsfolk kring polcirkeln berättar i dokumentärserie om ett förändrat klimat

Upphovsperson: Dillenz, Mikael
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Grönland, Djur, Ursprungsfolk, Lokal ekonomi och försörjning, Arktis, Kanada, Ryssland
Att de människor som lever närmast naturen är de som först drabbas när
klimatet blir varmare är ingen långsökt tanke. När journalisten Samuel
Idivuoma för två år sedan var ute hos renhjorden med sina kusiner i
renskötseln förstod han på allvar hur hårt drabbade samerna redan var av
det fenomen han tidigare bara betraktat från sitt kontor på SVT Sápmi i
Kiruna.

Sidor