Sökformulär

Socialhistoria

Delegationen för romska frågor

Upphovsperson: Fjärde världens redaktion
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Minoritetskulturer, Föreningsliv, Kulturhistoria, Socialhistoria, Myndigheter och förvaltning, Språk, Kulturell identitet och gemenskap
Delegationen för romska frågor har i uppdrag att, med utgångspunkt i Sveriges internationella
åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, vara nationellt pådrivande i arbete med att förbättra romernas situation i Sverige.

Så krossades det stridbara brittiska gruvarbetarfacket

Upphovsperson: Pettersson, Kjell
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Socialhistoria, Politisk historia, Klassrelaterade frågor, Arbetsmarknad, Varsel och nedskärningar, Storbritannien, Strejker
Gruvarbetarnas hjältemodiga kamp i England för jobben skakade makten. Gruvarbetarnas strejk i mitten av 1980-talet är en historia präglad av blod, svett och tårar. Den handlar om en omfattande solidaritet, både nationellt och in-
ternationellt.

Hindutva: Ovetenskaplighet i debatten om Indiens ursprungshistoria

Upphovsperson: Lindgren, Lars
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Kulturarvet, Kulturhistoria, Socialhistoria, Vetenskap och forskning, Indien, Migration
Indien översköljs för närvarande
av en våg av hindunationalism.
Arkeologi och
historia skrivs om. Den nya
historiesynen återspeglas
såväl i vetenskapliga publikationer,
press och på Internet
som i statliga publikationer,
uttalanden och administrativ
praxis. Det sker ”patriotiska”
och i allt högre grad nationalistiska
omtolkningar av subkontinentens
tidiga historia.

Sidor