Sökformulär

Arbetaren Zenit

Digitala bibliotek kan komplettera fildelning

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Yttrandefrihet, Copyleft och upphovsrättskritik, Information, kommunikation och media, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Upphovsrätt och patent, Kulturpolitik, Kultur- och informationsallmänningar
Domen mot The Pirate Bay väcker bland annat frågan om hur kulturskapare ska kunna få
betalt utan att tillgången till information begränsas. Några förslag är bredbandsavgift och att skapa digitala bibliotek.

Kronfallet: hot eller välsignelse?

Upphovspersoner: Warlenius, Rikard | Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Bank- och finansfrågor, Handel, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Europa
Kronfall, arbetslöshet, deflation…
Hade Sverige klarat sig bättre i eurosamarbetet – eller hade arbetslösheten varit ännu värre om vi varit med i EMU?
Arbetaren låter två vänsterekonomer,
Stefan Carlén och Sten Ljunggren, ge sin syn på
saken.

Acta befaras stoppa läkemedel åt fattiga

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Europa, Imperialism, Läkemedel, Varufiering, Handelsavtal, USA, Upphovsrätt och patent
Kritiken mot Acta-avtalet växer i takt med att mer av dess tänkta innehåll avslöjas. Organisationer och politiker fruktar att avtalet kommer att leda till att EU, i större utsträckning än i dag, stoppar livsnödvändiga mediciner till fattiga.

Spretigt torsk-collage

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Prostitution, Litteratur, Mäns övergrepp och våld
EN GAMMAL SANNING inom argumentationsanalysen
är att ”verklighetsomdömen spelar huvudrollen”.
Detta blir särskilt tydligt inte minst i frågan om sexköp,
där kampen om vilka erfarenheter som egentligen ska få skriva historia alltjämt pågår. I boken Torsksverige. Om sexslaveri i välfärdsstaten har journalisten Anna Skaldeman velat täcka in alla tänkbara verklighetsbilder, från den glada sexsäljaren som ser feministerna och sexköpslagen som sitt största problem, till traumatiserade kvinnor som på mer eller mindre frivillig väg hamnat i sexhandeln samt sexköpare med en skadad syn på makt och kön.

Regeringen spår massarbetslöshet

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Arbetslöshet
Förra veckan kom två dystra prognoser för Sveriges ekonomi.
Konjunkturinstitutet bedömer att BNP kommer att falla kraftigt,
med 3,9 procent, i år och sedan återhämta sig med 0,9 procent 2010. Arbetslösheten spås stiga till 8,7 procent i år och 10,7 procent 2010. Dessutom väntas 0,3 procents deflation i år.

Mexiko på väg mot kollaps

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Mexiko, Brottslighet, Våld och konflikter, Korruption, Droghandel
Narkotikakriget i Mexiko skördar ständigt fler offer. När finanskrisen inom kort väntas slå allt hårdare mot landet kommer också rekryteringsunderlaget för drogkartellerna att öka, och med det våldet.
Amerikanska försvarsanalytiker går så långt som att varna för att landet kan stå inför en total kollaps.

Pressad stämning på KD:s kansli?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Sverige, Partier, Konservatism, Fascism, Information, kommunikation och media
Kanske får det perifera partiet Sverigedemokraterna för mycket utrymme i dessa spalter? Men om uppdraget är att spegla åtminstone skärvor av samhällsdebatten är det just nu ganska svårt att ignorera dem.
Med fantastisk tajming meddelar Kristdemokraterna att de inte kan utesluta ett brunt samarbete efter nästa val.

USA-baser i Colombia väcker starka reaktioner

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Venezuela, Latinamerika, USA, Statskupper, Imperialism, Colombia
Colombias beslut att låta amerikanska styrkor använda nya militärbaser har sänt kraftiga svallvågor
över Latinamerika.
I kombination med kuppen i Honduras och smutskastningen av Venezuela sprider sig oron
över en ny våg av amerikansk imperialism.

Sidor