Sökformulär

Sydafrika

Traditionell kunskap erkänns

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Naturreligioner, Hiv/Aids, Sydafrika, Naturmediciner
I Sydafrika har parlamentet beslutat erkänna sangomas och inyangas, de traditionella läkarna och örtspecialisterna.
Det rör sig om cirka 200 000 personer som tillåts samarbeta med sjukvården på villkor att de registrerar sig och skaffar sig en licens.
- Den traditionella medicinen kom i vanrykte under kolonialtiden, menar hälsovårdsminister Manto Tshabala-Msimang, men dess kunskap om örter och medicinalväxter lade grunden till dagens läkemedelsindustri.

Intervju med Carin Jämtin

Upphovsperson: Hernborg, Emma
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Angola, Mocambique, Internationellt bistånd, Sydafrika
"Hållbar utveckling kräver samverkan på alla plan."
Formerna för Sveriges bistånd har debatterats i över 40 år. Men det går inte att ha generella lösningar för alla länder, menar biståndsminister Carin Jämtin och lämnar därmed dörren öppen för stöd till både stat och civilsamhälle.

Dåliga erfarenheter för länder i Syd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Södra Afrika, Sydafrika, Varufiering, Handel, Vatten, Zimbabwe, Mocambique, Privatiseringar, Ekonomiska institutioner, Kapitalism och vinstmaximering
Tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden är mänskliga rättigheter. Dessa ska garanteras medborgarna av den stat de lever i. En förutsättning för att staten ska kunna göra det är att den själv bestämmer över sin vattensektor.

I väntan på ett nytt mirakel

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Liberalism, Partier, Politisk historia, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Politiker, Sydafrika
"Land i förändring - en bok om det nya Sydafrika" heter Afrikagruppernas senaste bok. Den ger en mångsidig bild av vad som hänt under de tio år som gått sedan apartheidregimen föll och landet fick sin första demokratiska regering.
En rad sydafrikanska och svenska skribenter tar upp bland annat politik, ekonomi, jordreform, aids, utbildning, sanningskommissionen, miljöfrågor…
I artikeln ges ett utdrag ur boken.

Sydafrikas bästa läsning

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Kulturarvet, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sydafrika
Inför Sydafrikas firande av det första decenniet av demokrati publicerades en uppsjö av listor och analyser av vad som hänt – och inte hänt - sedan apartheids fall.
En av de mindre uppmärksammade var de sydafrikanska bibliotekariernas val av de bästa böcker som givits ut i landet mellan åren 1994 och 2004.

Seg start efter toppmötet

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Hållbar utveckling, Sociala rörelser, Fattigdom, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Sydafrika, Miljöföroreningar
Ett och ett halvt år har gått sedan Johannesburg invaderades i samband med världskonferensen om hållbar utveckling, WSSD.
Efterspelet till toppmötet lämnade civilsamhället i Sydafrika splittrat och arbetet med att lyfta frågorna på gräsrotsnivå har gått trögt.

Strid om aidsstatistiken

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Multinationella företag, Hälsa, Sjukdomar, Hiv/Aids, Internationellt bistånd, Vetenskap och forskning, Sydafrika
Lögn, förbannad lögn och statistik är ett ordspråk som kan appliceras på den sydafrikanska aidsepidemin.
Det menar i alla fall författaren och journalisten Rian Malan, som efter tre års forskande dragit slutsatsen att aidskrisens omfång manipuleras av läkemedelsindustrin. Hans åsikter möter hårt motstånd. Kritiken mot hans utspel har inte låtit sig vänta. Aidsaktivisterna i Treatment Action Campaign, TAC, har lyft fram brister i resonemanget, men trots det kvarstår en viktig, obesvarad fråga.

Sidor